Potravinová pomoc dostala štátnu podporu

Dátum: 31. októbra 2014

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta schválenie novely zákona o dani z príjmu, ktorý dnes schválila Národná rada SR. Fakt, že novela umožňuje uznať obstarávaciu cenu potravín, ktoré obchodníci darujú Potravinovej banke Slovenska, ako daňový výdavok, zvyšuje pravdepodobnosť navýšenia objemu potravinovej pomoci na Slovensku. Zároveň prispeje aj k znižovaniu plytvania potravinami.

Doterajšia prax, keď náklady na potravinovú pomoc v plnej miere niesli výlučne iba obchodníci, odrádzala od jej realizácie najmä menších obchodníkov, pre ktorých boli administratívne a finančné náklady s tým spojené neúmerne vysoké. Za týchto okolností stála potravinová pomoc viac-menej iba na pleciach veľkých obchodníkov, ktorí mali dostatočnú kapacitu, ale aj vôľu tieto náklady znášať. Spoločnosti obchodu združené v SAMO (Billa, Lidl, Kaufland, Metro a Tesco) takto napríklad v roku 2013 spolu darovali na charitatívne účely potraviny v hodnote 425-tisíc eur.

Daňové zvýhodnenie potravinovej pomoci bude mať zároveň pozitívny vplyv aj na zníženie plytvania potravinami, z čoho budú, vo väčšej miere než doteraz, profitovať sociálne znevýhodnení ľudia.

SAMO víta aj ministerstvom financií deklarované uplatňovanie jednotného daňového zaobchádzania aj z hľadiska dane z pridanej hodnoty (DPH) po nadobudnutí účinnosti novej úpravy zákona o dani z príjmov od 1. januára 2015, podľa ktorého by bezodplatná dodávka potravín do Potravinovej banky Slovenska, pri súčasnom splnení podmienok stanovených zákonom o DPH, nemala podliehať DPH.

Po vydaní príslušného usmernenia zo strany finančnej správy očakávame podstatné uľahčenie poskytovania potravinovej pomoci sociálne slabším.

Shopping cart in a grocery store