Potravinová pomoc obchodných reťazcov združených v SAMO

Dátum: 03. marca 2017

Obchodné reťazce združené v SAMO (Billa, dm drogerie, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco) darovali v minulom roku potraviny na charitatívne účely v celkovej hodnote viac ako 646 650 eur. Hodnota potravinovej pomoci členov SAMO sa tak za ostatné štyri roky vyšplhala celkovo na 3 120 000 eur. „Proti plytvaniu s potravinami členovia SAMO aktívne bojujú svojim spoločensky zodpovedným prístupom, aj formou efektívnejšieho nastavovania interných procesov na svojich prevádzkach,“ povedala Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Podobne ako po minulé roky, väčšinu darovaných potravín tvorili trvanlivé potraviny dennej spotreby ako múka, ryža, strukoviny, cestoviny, konzervované výrobky, nápoje alebo cukrovinky.

Aj keď je darovanie potravín Potravinovej banke Slovenska daňovo zvýhodnené,  v roku 2016  realizovali reťazce distribúciu darovaných potravín aj prostredníctvom ďalších charitatívnym organizácií ako napr. Slovenského Červeného kríža, Slovenskej katolíckej charity či v spolupráci so sociálnymi výdajňami miestnych samospráv.

V zmysle platnej legislatívy mohli obchodníci do konca roku 2016 venovať potraviny na charitatívne účely výlučne pred uplynutím ich dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti.  Potraviny po týchto dátumoch museli obchodníci zo zákona likvidovať. „Táto skutočnosť vytvárala bariéry v darovaní potravín obchodníkmi, v dôsledku čoho dochádzalo k neúmerným potravinovým stratám,“ dodala Katarína Fašiangová. K efektívnejšiemu využitiu trvanlivých potravín v budúcnosti môže prispieť zákon o potravinách účinný od 1. januára 2017, ktorý významne rozšíri možnosti obchodníkov na darovanie potravín sociálne znevýhodneným ľuďom a zároveň prispeje k eliminácii plytvania potravinami.