Potraviny a drogéria pre všetkých – spolu to zvládneme

Dátum: 23. marca 2020

Zdroj: www.aktuality.sk Dátum: 21.03.2020 00:00:00
https://www.aktuality.sk/clanok/774933/potraviny-pre-vsetkych-spolu-to-zvladneme/

Milí naši zákazníci,

v prvom rade vás chceme ubezpečiť, že v spolupráci s kompetentnými štátnymi orgánmi podnikáme všetky opatrenia, aby sme zvládli zvýšený dopyt po potravinách a drogériovom tovare. Rovnako tak venujeme veľkú pozornosť ochrane zdravia našich zákazníkov a našich zamestnancov pred rizikom nákazy. Vďaka obetavej práci našich kolegov dokážeme zabezpečiť dostatok jedla pre všetkých, za čo im patrí veľké ďakujem!
Ubezpečujeme vás, že vďaka spolupráci s výrobcami a dodávateľmi sú naše predajne a obchody dostatočne a plynule zásobované. Ak sa k nám pridáte aj vy, naši zákazníci a budete pri svojich nákupoch naďalej zachovávať ohľaduplnosť, pokoj a rozvahu, potravín a drogériového tovaru bude dostatok pre každého.
Pre úspešné zvládnutie situácie vás prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledovných odporúčaní:
Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Prosíme, nechajte deti doma a nákup urobte sami;Pri návšteve predajní používajte ochranné rúško a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos;Ak rúško nemáte, použite, prosím, vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na prikrytie nosa a úst v záujme ochrany nielen seba, ale aj ostatných;Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí;Ak máte kašeľ alebo nádchu, vyhýbajte sa, prosím, návšteve predajní; v krajnom prípade výlučne s ochrannou maskou na nos a ústa; na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, prosíme nekašlite a nekýchajte;Pri nutnosti kýchania si zakryte prosím, ústa a nos lakťom alebo vreckovkou; vreckovku uschovajte a nevyhadzujte do koša v predajni a jej blízkom okolí;Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, používajte jednorazové rukavice alebo vrecká;Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných;Počas nákupu, prosím, dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch, či platení;Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie;Ak je možné, použite samoobslužné pokladne.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť.