Pre kraj je duálne vzdelávanie s viacerými benefitmi naďalej prioritou

Dátum: 03. decembra 2019

Zdroj: www.tasr.sk  Dátum: 02.12.2019 Autor: hl mac
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20191202TBA01285
Bratislava 2. decembra (TASR) – Duálne vzdelávanie na stredných odborných školách (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), je naďalej pre kraj prioritou. Na rozdiel od iných škôl ponúka študentom viaceré benefity, napríklad platenú prax u vybraného zamestnávateľa, u ktorého sa môžu následne zamestnať po ukončení štúdia. Na pondelkovom brífingu to uviedol predseda BSK Juraj Droba.“Najväčšia výhoda duálneho vzdelávania je to, že ich (študentov, pozn. TASR) zaškolí priamo budúci zamestnávateľ, ktorý pomáha šiť kurikulum tak, aby bol človek okamžite uplatniteľný na trhu práce priamo u neho vo firme. Pracovnú zmluvu dostávajú do ruky, v podstate už pred ukončením školy,“ uviedol v pondelok na brífingu Droba.Motiváciou pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania má byť zároveň aj to, že kraj im umožňuje ubytovať sa v jeho internátoch za jedno euro na mesiac a obed ich vyjde na symbolický cent. „Z výsledkov prieskumov trhu práce vyplýva, že pracovať a mať v rukách nejaké remeslo, nejakú profesiu, sa veľakrát opláca,“ podotkol Droba s tým, že ďalšie akademické vzdelávanie však nezaznáva.Duálne vzdelávanie pozitívne hodnotí aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). Považuje ju za najefektívnejšiu možnosť výchovy pracovníkov, ktorí už počas štúdia získavajú potrebné zručnosti. Výhodu to podľa predsedu SAMO Martina Krajčoviča ponúka aj pre zamestnávateľov, keďže sa so študentmi a možnými budúcimi zamestnancami vzájomne spoznávajú.Absolventi duálneho štúdia pritom nemajú problém uplatniť sa po skončení štúdia na trhu práce, mnohokrát nastupujú po zaškolení na vyššie pracovné pozície s vyšším finančným ohodnotením ako absolventi iných škôl. Potvrdzuje to aj absolventka Ingrid Škrabáková. „Byť v duáli bola pre mňa istota. Vedela som, že po škole mám isté miesto, že môžem pracovať tam, kde to poznám a kde poznajú mňa. A že budem robiť to, čo poznám a čo ma baví,“ priblížila s tým, že výhodou takéhoto štúdia sú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. SAMO však pripúšťa, že výsledok nie je 100-percentný, keďže počas štúdia sa s niektorými študentmi museli rozlúčiť, napríklad keď nedosahovali nastavené kritériá a známky, alebo „porušili“ iné dohody alebo sa rozhodli pokračovať následne na vysokej škole. „Úspešnosť“ sa pohybuje okolo 45 percent. SAMO to však nepovažuje za tragické, keďže duálne vzdelávanie dáva študentom možnosť slobodne sa rozhodnúť, či a kde sa po skončení školy zamestnajú. Tí sa pritom môžu vzdelávať už nielen ako obchodní pracovníci, ale aj ako predavači či skladoví operátori zameraní na logistiku. Prví študenti sa vzdelávajú už aj v oblasti financií či kontrolingu.V aktuálnom školskom roku 2019/2020 je do duálneho vzdelávania zapojených okolo 15 škôl, zmluvy sú podpísané s viac ako 60 zamestnávateľmi