Prelom v zálohovaní plechoviek a PET fliaš

Dátum: 06. septembra 2019

Zdroj: PRAVDA  Dátum: 06.09.2019 Autor: Šimon Kučera

Na Slovensku sa rozpráva o zálohovaní plastových fliaš už najmenej 12 rokov. Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) včera ohlásila súhlas so zálohovaním PET fl iaš a plechoviek. Ide o prelom, keďže po kritike a rôznych námietkach obchodníci napokon pristali na zmenu.
Zákon prešiel aj medzi poslancami prvým čítaním a prechádza do druhého čítania, ktoré bude v septembri.
Ak táto legislatíva prejde ďalším procesom, zákon môže byť platný od 1. januára 2020. Zálohovanie PET fliaš sa zač ne od roku 2022. Do roku 2022 sa musí nastaviť systém a logistika či vratné automaty.
„Náklady na celý systém v rámci počiatočných investícií sa predpokladajú na úrovni 80 miliónov eur. Na druhej strane túto sumu treba rozrátať na jednu miliardu kusov PET fl iaš a 350 miliónov plechoviek, ktoré sa ročne uvedú na trh,“ uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák. Každý rok príde do predajní členov SAMO 515 miliónov PET fl iaš.
Za odpad je zodpovedný výrobca produktu, keďže počiatočný tovar je v konečnom dôsledku odpad.
Zálohovanie PET fl iaš a plechoviek funguje v severských krajinách, ale aj v Chorvátsku a v Srbsku. Funguje vo viacerých vyspelých krajinách ako v Nemecku, ale aj v krajinách, ako sú Litva a Estónsko.
Zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku podporili nielen maloobchody a veľkoobchody, ale najmä aj organizácie rybárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ochranárov či turistov. V roku 2015 Slováci separovali 18 percent odpadu a v roku 2017 až 29 percent. Slovákom príroda nie je ľahostajná.
Slovensko stále dokáže vytriediť iba 60 percent vyprodukovaných plastových obalov z celkového počtu miliardy plastových fl iaš. Fľašky, ktoré sa nepodarí separovať, končia na skládkach či v riekach a v prírode, kde ničia životné prostredie. Z recyklovaných fl iaš sa dá spracovať a vytvárať oblečenie či iné potrebné materiály. „Aj v prípade PET fl iaš platí, že každý krok pre čistejšie životné prostredie je krokom k zdravšiemu životu nás všetkých,“ upozornil podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.
Hodnota za vratné fľaše bude stanovená štátom, ale cena sa môže vyvíjať a meniť v závislosti od podmienok, ktoré nastaví správca. „Predpokladáme, že motivačná suma zálohy predstavuje 12 centov za PET fľašu a 10 centov za plechovku,“
uviedol hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák. Podľa slov ministra Sólymosa Slovensko chce dosiahnuť ciele environmentálnej zodpovednosti zdroja na úrovni 70 percent do roku 2025 a 90 percent do roku 2027.
K zálohovaniu PET fliaš a plechoviek majú slovenskí maloobchodníci a veľkoobchodníci pozitívny prístup.
Väčšina týchto obchodníkov víta návrh o recyklovaní. „Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť za životné prostredie sa všetci členovia SAMO začali pripravovať na zálohový systém. Chceme priniesť čo najlepšie riešenie pre pohodlie spotrebiteľov na Slovensku a zároveň zbaviť v maximálnej možnej miere našu krajinu prebytočných plastových fl iaš a plechoviek,“ vyjadril sa predseda SAMO Martin Krajčovič. Slovensko sa stane prvou krajinou vo V4, ktorá bude zálohovať tieto fľaše.
Krajčovič je presvedčený, že všetky fľaše, ktoré sa cez systém zálohovania vyzbierajú, budú zrecyklované a nebudú sa opätovne používať. Opätovné použitie si nevie predstaviť z hľadiska hygieny ani logistiky.
PET fľaše totiž drví už samotný zberný automat, aby potom nákladné autá „neprevážali vzduch“. Sólymos si síce myslí, že znovupoužitie je ideálne, je to však podľa neho skôr otázka pre trh.
SAMO zastrešuje najznámejšie obchodné reťazce ako Billa, Kaufl and, Lidl, Tesco či Metro.
Všetky tieto firmy podporili návrh zákona o zálohovaní PET fl iaš a plechoviek. Na druhej strane Zväz obchodu, ktorý je proti zavedeniu zálohovania fl iaš, je toho názoru, že by sa mal riešiť aktuálny systém a nie zavádzať nový.

V európskych krajinách, kde je zavedené zálohovanie, je miera recyklácie v priemere 90 %.
Tomáš Ferenčák hovorca Ministerstva životného prostredia SR