Prepípajte sa k rýchlejšiemu nákupu

Dátum: 19. októbra 2017

Platba pri pokladnici je záverečnou fázou každého nákupu. Niektorí zákazníci vytiahnu veľkú bankovku, iní zase venujú nekonečne veľa času snahe zbaviť sa všetkých euromincí, gastrolístkov či zľavových poukážok. Ako však u nás rastie počet vydaných platobných kariet a s nimi aj počet platobných terminálov v obchodoch, čoraz viac Slovákov platí svoj nákup týmto spôsobom. A netýka sa to iba drahých nákupov. Keďže platba kartou nie je zaťažená žiadnym poplatkom, banka ho maximálne spoplatní poplatkom za účtovnú položku, platobnou kartou dnes Slováci hradia aj každodenné drobné nákupy potravín či drogérie.

 „Podľa skúseností členov Slovenskej aliancie moderného obchodu je platba kartou jeden z najrýchlejších spôsobov úhrady nákupu, trvá iba 20 sekúnd. Ak navyše zákazník súhlasí s bezkontaktnou platbou, transakcia sa skráti až na polovicu, trvá len 10 sekúnd. Spoločný podiel kontaktných aj bezkontaktných kartových operácií na všetkých platbách za nákup sa u členov SAMO pohybuje v rozmedzí 37 – 50 %,“ konštatuje Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

 Úspora času je hlavný dôvod, prečo zákazníci pri platbe za nákup súhlasia s využitím bezkontaktnej transakcie platobnou kartou. „Podľa štatistík jedného z našich členov, ktorý zaviedol bezkontaktné platby už v roku 2013, sa ich podiel na všetkých kartových transakciách pohybuje na úrovni viac ako 2/3 a kumulatívna mesačná úspora času pre všetkých zákazníkov tejto siete platiacich bezkontaktne je viac ako 5 700 hodín. A to, že je to na Slovensku veľmi rozšírená a  dobre akceptovaná technológia, potvrdzujú aj čísla ďalších členov. Podiel bezkontaktných platieb na všetkých kartových operáciách je u nich 39 – 50 % v závislosti od mesiaca a medziročne stále rastie, u jedného z členov to bolo za posledný rok až o 10 %,“ hodnotí spôsoby platby Katarína Fašiangová. Siete v súčasnosti tento spôsob platby medzi zákazníkmi špeciálne nepromujú, ale postupne modernizujú svoje POS terminály, aby možnosť bezkontaktnej platby ponúkali pri všetkých pokladniciach.

Aj platby gastrolístkami za nákup potravín majú u zákazníka stále svoje stabilné miesto a členovia SAMO, ktorí tento druh platby ponúkajú, hovoria o podiele približne 6 – 9,2 % zo všetkých platieb. Členovia SAMO navyše podporujú aj zavádzanie elektronických stravných kariet.

Zákazníci tiež radi využívajú samoobslužné a expresné pokladnice, ktoré niektoré siete ponúkajú. Uprednostňujú ich hlavne v prevádzkach s vyššou frekvenciou zákazníkov, v obchodných a business centrách a pri menších nákupoch. Podiel nákupov pri samoobslužných pokladniciach sa tu pohybuje priemerne na úrovni 35 – 40 % z celkového počtu nákupov.

 Avšak ani platba nákupu pri bežnej pokladnici s obsluhou už nemusí byť zdĺhavá. Manažéri jednotlivých obchodných prevádzok priebežne monitorujú počet čakajúcich zákazníkov pri pokladniciach a v prípade potreby postupne otvárajú ďalšie. Maximálny priemerný čas čakania pri pokladnici by teda ani tu nemal prekročiť 5 minút.