Reťazce pre odvod hovoria o zdražovaní

Dátum: 02. októbra 2018

Zdroj: PRAVDA  Dátum: 02.10.2018 Autor: Zdenka Kollárová

Viac slovenských produktov na pultoch predajní či spravodlivejšie rozdelenie ziskov medzi obchodníkmi, výrobcami a farmármi. Taký by mal byť prínos takzvaného osobitného odvodu z dielne národniarov.
Nový odvod vo výške 2,5 percenta by sa mal platiť z čistého obratu – teda z predaja potravín po odpočítaní zliav. Hovorí o tom zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce, ktorý do parlamentu koncom minulého týždňa predložili šiesti poslanci SNS.
„Obchod profituje, na slovenské výrobky si pridáva väčšie marže ako na zahraničné, pričom prvovýrobu a spracovateľov svojím dominantným postavením tlačí do predaja výrobkov pod výrobné náklady,“ hovorí jeden z predkladateľov, poslanec SNS Radovan Baláž. Riešením má byť podľa neho práve nový odvod. O novom odvode pre obchodníkov sa povrávalo už dlhšie v súvislosti s pripravovaným marketingovým fondom. Ten chystá na podporu domácich farmárov a výrobcov ministerstvo pôdohospodárstva. Financovaný by mal byť práve cez nový odvod. Podľa návrhu by nový odvod mal do štátnej kasy priniesť už od budúceho roka niečo vyše 150 miliónov eur.
S týmito peniazmi nateraz rezort financií nerátal ani pri najnovšej makroprognóze.
„Všetky financie z osobitného odvodu budú smerovať späť do agrosektora, najmä na podporu prvovýroby, ale aj na podporu kvalitných slovenských potravín vrátane opatrení na adaptáciu na globálnu zmenu klímy,“ hovorí Michal Feik z ministerstva pôdohospodárstva. Rezort už pracuje na zákone o marketingovom fonde.
Vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednota Branislav Lellák upozorňuje, že podobný návrh Brusel stopol Poľsku a Maďarsku. „Európska komisia zistila, že daň z maloobchodného sektora je v rozpore s pravidlami EÚ o štátnej pomoci,“ hovorí Lellák. Každá členská krajina totiž musí štátnu pomoc v akejkoľvek oblasti ohlasovať únii. Tá posúdi, či je návrh v súlade s pravidlami o voľnom pohybe tovarov a štátnej pomoci. Podpora pre farmárov cez agrárny fond existuje napríklad v Rakúsku. Prispievajú doň farmári aj spracovatelia. Konkrétnu pomoc však Viedni vždy schvaľuje Brusel.
„Akékoľvek dodatočné zdanenie vybranej skupiny podnikateľov na Slovensku považujeme za diskriminačné,“ hovorí Slovenská aliancia moderného obchodu.
„Predložený legislatívny návrh je nesystémový, keďže sa vzťahuje iba na jednu zložku potravinárskeho reťazca – obchodné reťazce – a neplatí pre všetkých rovnako,“ uvádza hovorca reťazca Lidl Tomáš Bezák. Nový odvod by mali platiť len tí, čo majú prevádzky minimálne vo dvoch okresoch. Okrem toho desatina obratu by mala pochádzať z predaja potravín. Reťazce, ktorých odvod za tri mesiace nepresiahne päťtisíc eur, ho tiež nebudú musieť platiť. Samotný Lidl podľa Bezáka slovenské potraviny podporuje cez ponuku na svojich pultoch.
„Aktívne oslovujeme a vyhľadávame slovenských dodávateľov a sprostredkúvame im export na zahraničné trhy,“ hovorí. Domáce poľnohospodárstvo je efektívnejšie podporovať cez nastavenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) či efektívny dotačný systém, myslí si Bezák.
Obchodníci upozorňujú aj na možný rast cien či pokles investícií pre zavedenie odvodu z ich ziskov. Dosah na bežných spotrebiteľov sa ukáže podľa Ailiny Hankovej zo Slovenskej komory daňových poradcov až v praxi. „Časť zvýšených nákladov súvisiacich s osobitným odvodom môžu obchodné reťazce premietnuť do cien produktov,“ hovorí.
Podobne to bolo pri zavedení osobitého odvodu pre banky, upozorňuje. Banky vtedy zvyšovali svoje poplatky, aby vykryli pokles svojich príjmov.
Ako prínos návrhu vníma Hanková fakt, že takto získané prostriedky by mali byť účelovo viazané. „Štát má zámer ich použiť na zabezpečenie podpory poľnohospodárstva a potravinárstva,“ hovorí. Závisieť to však bude aj od efektívnosti ich využitia.

Podporiť slovenských výrobcov potravín by mal pripravovaný marketingový fond ministerstva pôdohospodárstva. Financovaný by mal byť práve z osobitného odvodu pre reťazce.
Osobitný odvod pre reťazce -sadzba odvodu je 2,5 percenta a má byť zavedený od januára 2019 zákonom o osobitnom odvode, -platiť ho budú obchodníci, ktorých aspoň 10 percent obratu tvorí predaj potravín a majú prevádzky aspoň vo dvoch okresoch, -základom odvodu je čistý obrat reťazca za odvodové obdobie, ktorým sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, -obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 eur, -zaviesť sa majú aj pokuty pre reťazce, ktoré odvod nezaplatia.
A to 0,2 percenta zo súčtu posledných známych výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti, -ak reťazec zaplatí menej, ako bola stanovená výška odvodu, hrozí mu pokuta vo výške 10 % z dlžnej sumy odvodu, -ročne by sa na osobitom odvode malo vybrať 150 miliónov eur.