Rokovania o cenách s dodávateľmi sú v kompetencii spoločností

Dátum: 23. apríla 2019

Zdroj: www.teraz.sk  Dátum: 18.04.2019 
http://www.teraz.sk/ekonomika/samo-rokovania-o-cenach-s-dodavatelm/390769-clanok.html
18. apríla (TASR) – Rokovania o cenách s dodávateľmi sú vo výlučnej kompetencii jednotlivých spoločností. Uviedol to Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k stredajším (17.4.) vyjadreniam Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že pekári čelia neprimeranému cenovému tlaku aj po zrušení osobitného odvodu.
SAMO však podľa neho korektne a dlhodobo komunikuje smerom k verejnosti, dodávateľským zväzom či politikom riziká legislatívnych opatrení a ich možný dopad na dodávateľsko odberateľské vzťahy. „Ide o zvyšovanie cien energií, zvyšovanie osobných nákladov z dôvodu zvyšovania minimálnej mzdy a rôznych príplatkov za prácu cez víkend či v noci, rekreačné poukazy či nedávno schválený zákon o neprimeraných podmienkach, kedy sme od začiatku hovorili, že zákon môže mať negatívny dopad aj na dodávateľov,“ podčiarkol Krajčovič.

Pripomenul, že členovia SAMO sú aj signatármi Iniciatívy pre férový obchod (IFO) spolu s Potravinovou komorou Slovenska (PKS), kde sa zaviazali dodržiavať konkrétne férové princípy v obchode. Signatári za viac ako rok pôsobenia nemali námietky voči obchodníkom či dodávateľom a členstvo v IFO je otvorené pre všetkých, ktorí sú ochotní zaviazať sa k dodržiavaniu férových princípov v obchode.

SZPCC informoval, že aj napriek skutočnosti, že Národná rada SR prijala zákon o zrušení osobitného odvodu, ktorý mal pôvodne zaťažiť predovšetkým veľké obchodné reťazce, slovenskí pekári sa pri vyjednávaní o odbytových cenách nestretávajú s pochopením. Kým postupne dochádza k dohodám u slovenských maloobchodných sietí, zahraničné obchodné reťazce podľa informácií SZPCC odmietajú reflektovať na objektívne zvyšujúce sa náklady slovenských výrobcov.

Podľa predsedníčky zväzu pekárov Tatiany Lopúchovej zahraničné reťazce na začiatku roka odmietali upraviť ceny z dôvodu ich zaťaženia osobitným odvodom a k dohodám došlo až po dlhých rokovaniach, podmienených aj zrušením osobitného odvodu. V súčasnosti podľa pekárov zahraničné reťazce argumenty nemajú a aj napriek tomu čelia pekári z ich strany enormnému cenovému tlaku.

„Niektoré reťazce napriek zrušeniu osobitného odvodu dokonca požadujú od pekárov zníženie dohodnutých cien, respektíve požadujú, aby boli dohodnuté ceny nemenné počas celého roka, čo je v priamom rozpore so zákonom. Výrobcovia však inú možnosť, ako je navýšenie odbytových cien, nemajú a odmietajú dodávať za ceny, ktoré nedosahujú ekonomicky oprávnené náklady na výrobu,“ uviedla Lopúchová.