SAMO podporuje verejný záujem pri znížení DPH

Dátum: 07. októbra 2015

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) plne chápe dobrý úmysel Vlády SR pri koncipovaní Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní zníženej sadzby DPH na vybrané potraviny. Zároveň podporuje zníženie dane ako nástroj na zvýšenie dostupnosti základných potravín širokým vrstvám obyvateľstva. Svoj podpis pod spomínané Memorandum však nemôže pridať skôr, ako jeho znenie posúdi a odsúhlasí Protimonopolný úrad (PMÚ) SR ako strážca dodržiavania Zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Obchodníci združení v SAMO sa obávajú, že aktuálne znenie Memoranda môže porušovať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane hospodárskej súťaže – bez ohľadu na ušľachtilosť zámeru. Preto nemohli spoločne ani len diskutovať o obsahu Memoranda. Len PMÚ SR je teraz kompetentný potvrdiť alebo vyvrátiť tieto obavy.

Jednotliví členovia SAMO zdôrazňujú, že rozumejú úmyslu a duchu Memoranda. Obavy však majú z konkrétnych formulácií. Na znak dobrej vôle a na rozptýlenie podozrení z obštrukcií sa však individuálne, autonómne a dobrovoľne hlásia k nasledujúcim princípom:

– Podporovať verejný záujem pri úprave DPH.
– Zabezpečiť duálne zobrazovanie spotrebiteľských cien pri potravinách so zníženou sadzbou DPH.
– Umožniť výkon monitoringu spotrebiteľských cien vo svojich predajniach.

V záujme čo najskôr vyriešiť spomínaný právny problém sa SAMO obrátilo na PMÚ SR so žiadosťou o posúdenie znenia Memoranda. O tomto kroku informovalo aj Úrad Vlády SR a ministerstvá pôdohospodárstva a financií.
Členovia SAMO zdôrazňujú, že cenové politiky určujú nezávisle a bez akejkoľvek koordinácie. Akékoľvek otázky týkajúce sa cenotvorby sú teda na individuálnom posúdení a preto ani jednotlivé spoločnosti nemôžu dať mandát akejkoľvek zastrešujúcej organizácii vyvíjať v ich mene aktivity smerujúce k podozreniam z narušenia hospodárskej súťaže.