SAMO víta iniciatívu agrorezortu viac kontrolovať pôvod potravín

Dátum: 15. augusta 2018

Zdroj: TASR 

http://www.teraz.sk/ekonomika/samo-vita-iniciativu-agrorezortu-viac/342725-clanok.html

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta iniciatívu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ešte viac sa zamerať na kontrolu prvovýrobcov, dodávateľov a dovozcov potravín a tvrdo postihovať zámerné pochybenia, napríklad aj v oblasti označenia pôvodu potravín.

Súčasné právne úpravy neumožňujú podľa predsedníčky aliancie Kataríny Fašiangovej obchodným reťazcom vykonávať takúto kontrolu priamo na mieste bez súhlasu dodávateľa. „Dokonca pripravovaná legislatíva ministerstva o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ešte viac zväzuje ruky reťazcov v kontrole kvality a bezpečnosti potravín priamo u dodávateľa,“ dodala Fašiangová.

Zdôraznila zároveň, že pre obchodné reťazce združené v SAMO je ochrana spotrebiteľa, kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru prvoradá. Reagovala tak na utorkovú tlačovú konferenciu ministerstva pôdohospodárstva, kde agrorezort informoval, že s rastúcou popularitou domácich potravín pribúdajú prípady falšovania krajiny pôvodu potravín. A to napríklad pri čerstvej zelenine a ovocí. Ministerstvo preto avizovalo, že chce falšovanie potravín postihovať ešte prísnejšie.

„Ministerstvo zatiaľ s členmi SAMO nerokovalo o možnosti ukončenia spolupráce so spoločnosťami, ktoré zavádzajú spotrebiteľov o krajine pôvodu výrobku, avšak takýto postup vyplýva z obchodnej politiky reťazcov,“ doplnila Fašiangová.

V prípade, že obchodný partner niektorého z členov SAMO podľa jej slov, či už je to farmár, výrobca, dodávateľ alebo dovozca, úmyselne nesprávne uvádza krajinu pôvodu alebo nájde iné nezrovnalosti v dodanom tovare, reťazec to vníma ako porušenie zmluvných podmienok, ktoré môžu vyústiť aj do vyradenia daného produktu z ponuky reťazca alebo ukončenia spolupráce s obchodným partnerom.