SAMO vstupuje do EuroCommerce

Dátum: 09. júna 2016

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) zavŕšila ďalšiu etapu svojej existencie, keď sa oficiálne zaradila do medzinárodnej organizácie obchodníkov EuroCommerce. Združenie pôsobí na pôde Európskej únie ako zástupca malo- a veľkoobchodu pri nastoľovaní dialógu s vládami, orgánmi EÚ, ako aj dodávateľmi a zákazníkmi. Je hlasom 6 miliónov obchodných firiem, od veľkých nadnárodných reťazcov po drobné rodinné podniky.

Piati zakladajúci členovia SAMO – spoločnosti Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco – boli doteraz v EuroCommerce zastúpení prostredníctvom svojich materských spoločností. Rozšírenie organizácie o SAMO pomôže zosilniť hlas obchodu pri komunikácii s relevantnými inštitúciami o rozumnom nastavení regulačného prostredia a zároveň je vyjadrením jasného záväzku členov riadiť sa etickými princípmi, ktoré EuroCommerce presadzuje.

„SAMO za dva roky od vzniku prešlo veľký kus cesty. Vybudovalo si formálne štruktúry, získalo vlastnú právnu subjektivitu a stalo sa rovnocenným partnerom štátu pri diskusii o potrebách odvetvia, ale i ekonomiky Slovenska a jeho obyvateľov. Veľmi sa teším, že vstupom do EuroCommerce relevancia SAMO nadobudla medzinárodný rozmer,“ povedala predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.

Christian Verschueren, generálny riaditeľ EuroCommerce, dodal: „Máme veľkú radosť, že sa SAMO pridalo k našim členom, ktorí predstavujú to najlepšie z malo- a veľkoobchodu v Európe. Veľmi si vážime široký prierez celým sektorom, ktorý môžeme reprezentovať pred kľúčovými inštitúciami EÚ. Táto členská báza je silným argumentom pri presadzovaní európskych politík, akou je napríklad prehlbovanie jednotného trhu, v prospech obchodníkov, no predovšetkým európskych spotrebiteľov.“

Slovensko bolo doposiaľ v EuroCommerce zastúpené Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR. Ten bude teraz krajinu v organizácii reprezentovať vedno so SAMO, čo je výsledok vzájomnej dohody oboch národných obchodníckych združení.