Šesť členov Slovenskej aliancie moderného obchodu vychováva 216 žiakov

Dátum: 14. marca 2019

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk Dátum: 13.03.2019 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/klucove-data-k-studiu-obchodu-v-s/47690-clanok.html

Bratislava 13. marca (SkolskyServis.sk) – V systéme duálneho vzdelávania si šesť členov Slovenskej aliancie moderného obchodu, konkrétne Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco v súčasnosti vychováva 216 žiakov, ktorí sa v budúcnosti môžu stať plnohodnotnými zamestnancami reťazcov. Počet miest na štúdium obchodu v duálnom vzdelávaní je však oveľa väčší, spolu až 855 miest po celom Slovensku, a záujem reťazcov o nových študentom a naplnenie tejto kapacity je obrovský.

Počet žiakov v SDV s členmi Slovenskej aliancie moderného obchodu v školskom roku 2018/2019

Ročník Počet žiakov
1. ročník 108
2. ročník 68
3. ročník 25
4. ročník 15
Spolu 216

Kapacita duálneho vzdelávania s členmi Slovenskej aliancie moderného obchodu v jednotlivých krajoch pre školský rok 2018/2019

Kraj Počet miest pre štúdium Počet certifikovaných prevádzok pre odbornú prax
BA 195 60
TT 89 27
TN 86 29
NR 95 22
ZA 109 23
BB 79 19
PO 96 23
KE 106 25
Spolu 855 228

Obchod je po priemysle 2. najväčším zamestnávateľom na Slovensku a v sektore obchodu pracuje spolu viac ako 12 % všetkých pracujúcich v SR. Podľa Štatistického úradu SR pracovalo v 3. kvartáli 2018 v maloobchode a veľkoobchode 312 700 zamestnancov, čo je najviac od začiatku roku 2012.

Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu zamestnávajú viac ako 30 000 zamestnancov a svoje rady neustále rozširujú. Na pozície vhodné pre absolventov duálneho vzdelávania na konci januára hľadali 436 ľudí po celom Slovensku.
Podľa údajov najväčšieho pracovného portálu www.profesia.sk len za január 2019 evidovali 3 251 a za celý rok 2018 spolu 40 394 voľných pracovných miest na pozíciách nákupca, pokladník, pracovník reklamačného oddelenia, predavač, vedúci predajne/prevádzky, zástupca vedúceho predajne/prevádzky. Na pozície skladník a logistik v januári 2019 zase evidovali 1 540 voľných pracovných miest a za celý rok 2018 spolu 19 873 voľných miest.
Počet voľných pracovných miest v sektore obchodu a logistiky na vybraných pozíciách a priemerný záujem o ne medzi uchádzačmi podľa najväčšieho pracovného portálu www.profesia.sk.
Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 726 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 30 000 ľudí.