Slováci rozumejú pojmu „minimálna trvanlivosť“ menej ako Európania

Dátum: 14. októbra 2015

Podľa prieskumu Európskej komisie, Slováci pojmu „minimálna trvanlivosť“ rozumejú menej než európsky priemer. Kým v priemere tomuto označeniu potravín rozumie 47% Európanov, iba 38 % Slovákov vie, že ak je na potravine uvedené označenie „minimálna trvanlivosť“, znamená to, že potraviny sa dajú konzumovať aj po tomto dátume za predpokladu, že boli správne skladované. Prieskum Európskej komisie sa zaoberal plytvaním potravinami v súvislosti s ich označovaním. Nepochopenie označovania potravín je jednou z príčin, prečo zákazníci vyhadzujú aj potraviny, ktoré by ešte mohli spotrebovať, čím prispievajú k zvyšovaniu potravinového odpadu.

POZNAJ SVOJE DATUMY