Stanovisko SAMO k iniciatíve Poctivý obchod a k cenotvorbe pekárenských výrobkov

Dátum: 28. júna 2018

„Slovenská aliancia moderného obchodu oceňuje iniciatívy presadzujúce férové  obchodné postupy. Na túto cestu SAMO spolu s Potravinárskou komorou Slovenska nastúpili už vo februári 2018 založením Iniciatívy pre férový obchod a podpísaním 11 zásad správnej obchodne praxe, čím nadviazali na európsky Supply Chain Initiative.

Slovenská aliancia moderného obchodu sa nemôže vyjadrovať k cenovým politikám svojich členov, ale dôrazne sa ohradzuje voči tvrdeniu, že jej členovia umelo deformujú pultové ceny pekárenských výrobkov. Už teraz je zo zákona zakázané predávať potraviny konečným spotrebiteľom pod nákupnú cenu, ktorá je vždy vecou dohody dvoch strán, obchodného reťazca ako odberateľa a pekára ako dodávateľa. Faktom je, že obchodníci výrobné náklady výrobcov reálne nepoznajú a ani ich nemajú ako zistiť. Sú obchodným tajomstvom každej spoločnosti a je slobodným rozhodnutím každého dodávateľa, ako ich premietne do konečnej ceny pre odberateľa.

Obchodné reťazce sú otvorené spolupráci so všetkými dodávateľmi zo Slovenska, ktorí budú schopní dodržať základné podmienky nutné pre fungujúci obchodný vzťah – tovar v konzistentnej kvalite,  požadovanom množstve a za konkurencieschopnú cenu akceptovanú spotrebiteľom. Spoluprácu obchodných reťazcov združených v SAMO a slovenských výrobcov ocenila aj ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná pri vyhodnotení projektu Chcem dodávať 11.6.2018,“  hovoríKatarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

O neustálom náraste počtu slovenských dodávateľov, výrobcov aj na pulty reťazcov združených SAMO svedčí aj posledné medziročné porovnanie, kedy počet slovenských dodávateľov potravín narástol o 12 %.