Stanovisko SAMO k nízkemu podielu slovenských výrobkov

Dátum: 18. mája 2017

Cieľom každého obchodníka je zabezpečiť a ponúknuť zákazníkom čo najširšiu ponuku kvalitných produktov zo spoľahlivých zdrojov.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) dlhodobo upozorňuje na rozdielne metodiky zverejňovaných prieskumov komunikovaných v percentuálnom vyjadrení bez objektívneho pohľadu na šírku sortimentu alebo veľkosť predajne. „Percentá totiž zakrývajú fakt, že v počte položiek niet väčšej ponuky domácich potravinárskych výrobkov, ako práve na plochách veľkoformátových predajní. Reťazec vykazujúci relatívne nízke percento domácich výrobkov ich totiž v absolútnych počtoch ponúka stále násobne viac ako malé predajne chváliace sa mimoriadne vysokými percentami,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

SAMO dôrazne vyzýva, aby so zverejňovaním percentuálnych podielov bola verejnosť informovaná aj o údajoch, z ktorých tieto percentá vychádzajú – teda o konkrétnych nameraných počtoch položiek z domácej produkcie. Len tak možno viesť transparentnú a korektnú diskusiu o podpore domácej ekonomiky.

Slovensko dlhodobo stráca svoju potravinovú sebestačnosť, v dôsledku čoho slovenskí výrobcovia mnohokrát nedokážu zabezpečiť dostatočné kapacity a naplniť dopyt obchodu.

Bez ohľadu na rôznorodosť v otázkach filozofie predaja majú členovia SAMO jednu vec spoločnú: snahu pôsobiť férovo a nediskriminačne a dávať dodávateľom rovnaké šance a načúvať potrebám domácej ekonomiky. Svedčí o tom aj fakt, že členovia SAMO vyvíjajú vlastné individuálne projekty zamerané na podporu slovenskej potravinovej produkcie.

Netreba zabúdať, že mnohé obchodné reťazce spolupracujú so slovenskými výrobcami v prípade privátnych značiek. Metodológia prezentovaného prieskumu nám nie je známa, avšak takýto typ prieskumu by mal brať do úvahy aj privátne značky obchodníkov. „Čo prieskumy podielu slovenských potravín nezohľadňujú je skutočnosť, že slovenským výrobcom sa vďaka privátnej značke obchodníka podarí expandovať a uplatniť aj na zahraničnom trhu,“ dodáva K. Fašiangová.

Stanovenie marže je vždy na individuálnych prístupoch jednotlivých obchodníkov. SAMO v minulosti niekoľkokrát upozorňovalo, že údajné nadmerné marže obchodníkov sú mýtus.Interpretácia obchodnej marže je často mätúca a nesprávna, nakoľko je prezentovaná ako zisk obchodníka. V skutočnosti sa ňou rozumie rozpätie (bez DPH) medzi nákupnou a predajnou cenou produktu. Čistá marža obchodníka sa dá vyčísliť až po odčítaní nákladových položiek súvisiacich s podnikaním ako napr. mzdy, nájom, energie, marketing, straty a podobne.