Stanovisko SAMO k podielu slovenských výrobkov prezentovanému SPPK

Dátum: 07. februára 2017

Obchodníkov združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) mrzí neustály konfrontačný tón, ktorý voči odvetviu obchodu volí Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Nie je najmenší dôvod, aby obchodníci diskriminovali domácich dodávateľov. Cieľom obchodníka je zabezpečiť a ponúknuť zákazníkom čo najširšiu ponuku kvalitných produktov zo spoľahlivých zdrojov.

Členovia SAMO dlhodobo upozorňujú na rozdielne metodiky prieskumov zverejňovaných jednotlivými strešnými organizáciami potravinárskych či poľnohospodárskych producentov. Obľúbené vyčísľovanie zastúpenia domácej produkcie cez percentuálny podiel pritom považujeme len za figový list a zámienku na útočenie na veľkoformátové prevádzky. Percentá totiž zakrývajú fakt, že v počte položiek niet väčšej ponuky domácich potravinárskych výrobkov, ako práve na plochách veľkoformátových predajní.

Bez ohľadu na rôznorodosť v otázkach filozofie predaja či riadenia vzťahov s dodávateľmi majú členovia SAMO jednu vec spoločnú: snahu pôsobiť férovo a nediskriminačne a dávať dodávateľom rovnaké šance, načúvať potrebám domácej ekonomiky a byť dobrými korporátnymi občanmi.

Preto napríklad napriek neustálym verbálnym útokom zo strany úzkeho vedenia SPPK členovia SAMO v lete 2016 fakticky ukončili mliečnu krízu, keď v spolupráci s dodávateľmi pomohli umiestniť na trhu produkčné nadbytky zásob.

Presne takúto spoluprácu považuje SAMO za najprospešnejšiu pre ekonomiku, dodávateľov i zákazníkov. A preto sa nemieni nechať odradiť neférovou kritikou a bude ďalej viesť korektný dialóg s jednotlivými dodávateľmi. Ako gesto dobrej vôle preto predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová vyzvala predsedu SPPK na osobné stretnutie a dialóg namiesto útokov.