Stanovisko SAMO k pripravovanej novele Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

Dátum: 10. novembra 2017

Bratislava, 10. novembra 2017 – SAMO bolo v procese prípravy novely Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch Ministerstvom oslovené a vznieslo viacero pripomienok, pričom s niektorými bodmi členovia SAMO zásadne nesúhlasili. „Vzťahy medzi slovenskými obchodníkmi a dodávateľmi sú normálne a štandardné ako inde v Európe. Obchod je závislý od spotrebiteľov a zároveň od korektných vzťahov s dodávateľmi. Aj vďaka zahraničným obchodným reťazcom je trh vysoko konkurenčný, s modernými systémami a technológiami, ktoré posunuli úroveň nakupovania k vyspelým krajinám. Viacero navrhovaných bodov v pripravovanej novele Zákona môže byť preto krokom späť. K novele sa však budeme vedieť konkrétne vyjadriť až vtedy, keď ju ministerstvo zverejní v rámci riadneho pripomienkového konania a budeme vidieť, ako boli pripomienky obchodníkov, dodávateľov a výrobcov akceptované,“ konštatuje Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Kľúčovými faktormi úspešného pôsobenia obchodníkov na trhu je dopyt a zákazníci samotní a tiež vysoká ponuka zo strany dodávateľov, preto je zbytočné trh zvlášť regulovať. Členovia SAMO sú férový a korektný partner, ktorý prináša rast hospodárstva a napomáha rásť aj mnohým slovenským výrobcom. Zamestnávajú viac ako 26 000 ľudí, na Slovensku od svojho vstupu investovali spolu viac ako 3,3 miliardy Eur a do štátneho rozpočtu odviedli len v roku 2016 formou daní z príjmu, majetku a motorových  vozidiel spolu  takmer 59 milióna Eur.