Stanovisko SAMO k výsledkom kontrol agrorezortu zameraných na vysledovateľnosť čerstvého ovocia a zeleniny

Dátum: 14. augusta 2018

„Pre obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu je ochrana spotrebiteľa a kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru prvoradá. Vítame preto iniciatívu Ministerstva ešte viac sa zamerať na kontrolu prvovýrobcov, dodávateľov a dovozcov potravín a tvrdo postihovať zámerné pochybenia, napríklad aj v oblasti označenia pôvodu potraviny. Súčasné právne úpravy neumožňujú obchodným reťazcom vykonávať takúto kontrolu priamo na mieste bez súhlasu dodávateľa, dokonca pripravovaná legislatíva Ministerstva o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ešte viac zväzuje ruky reťazcov v kontrole kvality a bezpečnosti potravín priamo u dodávateľa.

Ministerstvo zatiaľ s členmi SAMO nerokovalo o možnosti ukončenia spolupráce so spoločnosťami, ktoré zavádzajú spotrebiteľov ohľadom krajiny pôvodu výrobku, avšak takýto postup vyplýva z obchodnej politiky reťazcov. V prípade, že obchodný partner niektorého z našich členov, či už je to farmár, výrobca, dodávateľ alebo dovozca úmyselne nesprávne uvádza krajinu pôvodu alebo nájde iné nezrovnalosti v dodanom tovare, reťazec to vníma ako porušenie zmluvných podmienok, ktoré môžu vyústiť aj do vyradenia daného produktu z ponuky reťazca alebo ukončenia spolupráce s obchodným partnerom,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.