Stanovisko Slovenskej aliancie moderného obchodu k 2,5 % odvodu pre potravinové reťazce.

Dátum: 03. októbra 2018

„Členovia SAMO, reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco, sú prekvapení, že napriek ústnym, ale aj písomným ubezpečeniam zo strany ministerstva pôdohospodárstva a rovnako aj ministerstva financií, predložila SNS tak závažnú legislatívu len ako poslanecký návrh, bez akejkoľvek diskusie s obchodnými reťazcami, či odbornou alebo laickou verejnosťou.

Navrhovaný odvod sa totiž dotkne nielen veľkých reťazcov, ale celého dodávateľského reťazca. Podľa hospodárskych výsledkov za rok 2017 by štát vybral len od členov SAMO viac ako 100 miliónov eur, čo by mohlo vážne ovplyvniť hospodárenie niektorých reťazcov a mať dopad na ich ďalšie investície na Slovensku. Reťazce by tieto dodatočné náklady potrebovali zohľadniť a niekde premietnuť, čo by s najvyššou pravdepodobnosťou mohlo mať negatívny dopad na výšku cien potravín a ďalšieho tovaru, ale aj samotných dodávateľov vrátane slovenských, na ktorých podporu by mal tento odvod slúžiť.

Štát má k dispozícii množstvo nástrojov, vrátane 4,6 miliardy eur zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ z rokov 2014-2020 a ďalších 4,4 mld eur určených na roky 2021-2027, ako podporiť slovenských farmárov a potravinárov. Na mieste je otázka, akým spôsobom sú teda tieto prostriedky využívané. Navyše, v susednom Rakúsku, ktorým sa SNS pravdepodobne inšpirovalo, fond na podporu domácich produktov nefinancujú obchodníci, ale farmári, spracovatelia, držitelia licencií a tiež je financovaný z prostriedkov EÚ.

Akékoľvek dodatočné zdanenie vybranej skupiny podnikateľov podľa odvetvia, územného pôsobenia a od určitého obratu považujeme za diskriminačné a v rozpore s právom EÚ. Preto považujeme za dôležité zdôrazniť, že v prípade schválenia poslaneckého návrhu zvážime obrátenie sa na orgány Európskej únie a sme presvedčení, že rovnako ako tomu bolo v prípade Poľska a Maďarska, Európska komisia zasiahne a stopne jeho vykonanie. V Maďarsku sa dnes po zásahu EK navyše reťazce súdia so štátom o neoprávnene vybratých 1,5 mld. Eur.“