Stanovisko Slovenskej aliancie moderného obchodu k návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Dátum: 07. novembra 2018

Poslanci svojím návrhom zákona o špeciálnom odvode urobili tajne a bez odbornej diskusie ďalší neférový krok, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou zdraží potraviny aj nepotravinový sortiment na Slovensku. Môže mať tiež negatívny dopad na zamestnávanie ľudí a mzdy v obchode a môže znížiť investície do rozvoja a podpory dodávateľov v regiónoch, kde pôsobia. Namiesto sociálne ústretových krokov pre ľudí,  podpory podnikateľov a zamestnávateľov, v čase, kedy sa našej ekonomike darí, sa na Slovensku už dlhodobo schvaľuje legislatíva, ktorá zhoršuje sociálnu a finančnú situáciu domácností, ako aj podnikanie slovenských obchodníkov, vytvára diskriminačné a netransparentné podnikateľské prostredie a zvyšuje podnikateľom náklady.

Odvod viazaný na dosiahnutý čistý obrat je ekonomickým nezmyslom a z ekonomického hľadiska aj núdzovým prvkom. Kým iné osobitné odvody sú väčšinou daňou zo zisku, plošná daň z obratu na našom trhu zatiaľ nie je a pri jej schválení by bola nebezpečným precedensom aj pre iné sektory. Neúmerným, viac ako 40 % daňovým zaťažením obchodníkov, jednou z najvyšších DPH na potraviny v EÚ, ako aj legislatívou, ktorá výrazne zvyšuje náklady na mzdy, poslanci ďalším odvodom dosiahnu, že zo Slovenska sa stane krajina, kde náklady na predaj potravín aj ďalšieho sortimentu porastú a mohlo by sa to prejaviť aj na vyšších konečných cenách pre spotrebiteľa, či na spolupráci s dodávateľmi alebo znížení investícii v danom sektore. Momentálne je pritom Slovensko v rámci EÚ siedma najlacnejšia krajina s potravinami, a v rámci eurozóny dokonca najlacnejšia!

Členovia SAMO ešte pred vznikom tejto vlády začali iniciatívne realizovať vlastné projekty na podporu slovenských dodávateľov, potravinárov a za posledné sledované obdobie ich počet narástol o 12 %. Členovia SAMO predali v roku 2017 potraviny pochádzajúce zo Slovenska v hodnote 1,5 mld. eur. Za tento aktívny prístup, podporu a spoluprácu nám ešte v júni 2018 ďakovala ministerka pôdohospodárstva, pani Gabriela Matečná.“