TERNO novým členom Slovenskej aliancie moderného obchodu

Dátum: 13. apríla 2018

Do Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) v apríli 2018 vstúpil prvý slovenský potravinový reťazec, spoločnosť TERNO real estate, ktorý prevádzkuje sieť obchodov TERNO, Moja Samoška a KRAJ. Potvrdil tak svoj zámer byť modernou spoločnosťou ponúkajúcou spotrebiteľom kvalitný sortiment, a zároveň aj profesionálnym partnerom pre ostatných hráčov na slovenskom maloobchodnom trhu. Vďaka spoločnosti TERNO dnes Slovenská aliancia moderného obchodu reprezentuje obchodné reťazce, ktoré zamestnávajú spolu takmer 30 000 ľudí v 726maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzkach.

Slovenská aliancia moderného obchodu vznikla v roku 2014 ako pracovná skupina a o rok neskôr sa transformovala na občianske združenie s riadnou právnou subjektivitou. SAMO doteraz tvorilo päť  zahraničných maloobchodných reťazcov, spoločnosti Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Tesco a jeden veľkoobchodný reťazec Metro. Vstup prvého zástupcu slovenských obchodníkov medzi našich členov vnímame ako signál, že na slovenskom maloobchodnom trhu je veľká potreba spájania síl pri jeho rozvoji a pri zastupovaní záujmov obchodníkov aj spotrebiteľov. Všetci naši doterajší členovia, aj práve vstupujúce TERNO majú spoločnú ambíciu podpory domácej ekonomiky a zdravých dodávateľsko-odberateľských vzťahov,“uviedla Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

TERNO má silnú sieť predajní v Bratislave, ale v ďalšom období sa chce sústrediť aj na regióny mimo hlavného mesta. „Zameriavame sa na modernizáciu a prestavby menších predajní v blízkosti domovov zákazníkov pod značkou TERNO, ponúkajúcich obľúbený sortiment. Začiatkom marca sme predstavili nový koncept predajní s názvom KRAJ, ktorý odráža trendy na slovenskom aj svetovom trhu,“ hovorí Stanislav Čajka, generálny riaditeľ skupiny TERNO.Spotrebitelia na Slovensku veria, že pri produktoch od slovenských dodávateľov v spojení s malými regionálnymi výrobcami nájdu spojenie kvality a dôveryhodnosti pôvodu. „Toto spojenie je jedným zo základných pilierov nového konceptu KRAJ. Ako slovenský reťazec sa otvorene hlásime k podpore slovenských dodávateľov. Veríme, že vstup do SAMO bude vzájomne prospešný. Medzi naše očakávania patrí ľahšia dostupnosť informácií a spolupráca v legislatívnej oblasti. Radi sa tiež aktívne zapojíme do aktivít s ostatnými reťazcami na spoločných témach ďalšieho napredovania maloobchodu na Slovensku ,“ dopĺňa S. Čajka.

„Medzi najbližšie kroky našej spolupráce s TERNO bude patriť aj ich zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania. Budeme zdieľať skúsenosti SAMO a jej členov s prilákaním mladých ľudí pre štúdium a prácu v obchode a TERNO takisto dostane priestor na prezentáciu svojej študijnej ponuky v  kampani Poď študovať obchod. Tešíme sa, že s novým pristupujúcim obchodníkom sa ešte viac rozšíri ponuka bezpečných potravín a tovarov na pultoch našich členov, a šírka služieb, ktoré kvalitou a profesionalitou zodpovedajú požiadavkám spotrebiteľov,“dodáva Katarína Fašiangová.