Tlačová správa: Organizované skupiny ľudí bez rúška narúšajú nákupy. Obchodníci naliehavo žiadajú kompetentných o rýchle riešenie

Dátum: 29. októbra 2021

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), združujúca najväčších predajcov potravín na Slovensku, upozorňuje na stupňujúce sa problémy v obchodných prevádzkach vyvolávané správaním skupín ľudí bez náležitého nosenia rúšok. Tieto osoby vo väčšom počte, zjavne organizovaným spôsobom, navštevujú predajne potravín na rôznych miestach Slovenska a nechránení rúškami na tvári vykonávajú nákupy. Následne sa združia pri pokladniach, na ktoré vyložia svoj tovar. Tam dochádza k sporom s personálom predajne, ktorý odmieta tovar nablokovať a dožaduje sa, v zmysle predpisov, aby  si nasadili rúška, čo však títo ľudia odmietajú.

„Obchodníci nevedia takýmto situáciám efektívne zabrániť vlastnými silami. Jednak preto, lebo v čase, keď vchádzajú do predajne okolo zamestnanca SBS, majú rúško nasadené a zložia si ho až následne v predajni. Tiež ale preto, lebo sú v početnej presile. Jedinou našou možnosťou je apelovať na týchto ľudí, aby si rúška nasadili a po neuposlúchnutí zavolať políciu, čo aj robíme,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.  

Obchodníci preto apelujú na všetky kompetentné orgány, najmä Políciu SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Krízový štáb, aby sa touto situáciou urgentne zaoberali a prijali rýchle a účinné opatrenia. Organizované skupiny návštevníkov predajní bez rúšok totiž uvedeným konaním nielenže ohrozujú zdravie ostatných nakupujúcich, prítomného personálu, ale aj svoje. V neposlednom rade, pri agresívnom správaní týchto osôb, dochádza aj k ohrozeniu bezpečnosti všetkých prítomných, pričom skúsenosti ukazujú, že privolaná polícia nekoná v takýchto prípadoch vždy efektívne, údajne v dôsledku chýbajúcich právomocí.   

„Polícia musí mať právomoc takýchto nedisciplinovaných ľudí z predajne okamžite vykázať, aby sa nenarúšal riadny chod predajní a nedochádzalo k ohrozovaniu zdravia. Ľudia majú právo bezpečne si nakúpiť a doplniť si potraviny do domácností, zvlášť teraz, pred nadchádzajúcimi sviatkami, ale aj kedykoľvek potom,“ dopĺňa Martin Krajčovič. Upozorňuje, že dochádza aj k nezanedbateľným hospodárskych škodám, pretože v niekoľkých prípadoch došlo až k uzavretiu obchodných prevádzok na niekoľko hodín, kým sa situácia vyriešila a takýto stav je ďalej neúnosný. Súčasne v týchto situáciách dochádza aj značnému znehodnocovaniu potravín, napr. mrazených a chladených výrobkov, u ktorých dochádza v danom čase k narušeniu predpísaného teplotného reťazca.