Vyhlásenie Slovenskej aliancie moderného obchodu k opatreniam oznámeným po rokovaní ÚKŠ

Zdroj: SAMO

Dátum: 12. októbra 2020

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) rešpektuje opatrenia, ktoré boli ohlásené po zasadnutí Ústredného krízového štábu a samozrejme ich budú obchodníci reflektovať.

Musíme však aj dodať, že takáto regulácia v obchode je skôr kontraproduktívna a jej zavádzanie je výsledkom nepoučenia sa z prvej vlny pandémie. Krízový štáb ide ďalej regulovať obchodné prevádzky napriek tomu, že doposiaľ nebolo preukázané šírenie vírusu v rámci obchodných prevádzok, keďže obchodníci, nad rámec regulácie štátu, prijali účinné hygienické a prevádzkové opatrenia. Najväčšiu výhradu máme ale k nesystémovému zavádzaniu opatrení v duchu hesla „o nás bez nás“.
Od marca vyzývame vládu SR a krízový štáb, aby komunikovali zmeny s dotknutými subjektmi. Neprišlo k vyhodnoteniu opatrení z jari a na diskusiu sa nevyužil ani čas medzi prvou a druhou vlnou epidémie. Už od augusta sme evidovali zhoršovanie situácie, za SAMO sme žiadali osobne aj verejne účasť v krízovom štábe alebo aspoň konzultácie, aby sme vedeli s dostatočným predstihom pripraviť efektívne rozhodnutia vychádzajúce z praxe a nie rozhodnutia od zeleného stola bez diskusie. V piatok 9. 10. 2020 sme opätovne žiadali o zaradenie zástupcu obchodu do krízového štábu alebo aspoň konzultácie v prípade zavádzania nových regulácií v obchode. Toto všetko ostáva bez odozvy a Ústredný krízový štáb opäť prijal nové opatrenia bez diskusie.

Seniorské hodiny sa ukázali dokonca počas prvej vlny ako kontraproduktívne a napriek tomu ich krízový štáb opätovne zavádza. Seniori ich nevyužívajú a obchody sa blokujú, napríklad pre mamičky na materskej dovolenke a následne, po ich skončení, sa z dôvodu regulácie zvyšuje koncentrácia zákazníkov. Dlhodobo upozorňujeme, že seniori využívajú tzv. one stop shopping, čiže potraviny a drogériu nakupujú na jednom mieste, preto zavádzať seniorské hodiny samostatne aj pre drogérie je úplne nelogické a neodôvodnené.

Chceme za SAMO zdôrazniť, že cieľ máme všetci rovnaký – chrániť zdravie a životy našich zákazníkov a zamestnancov. Ak sa však ale nezmení prístup štátu, tak opäť budeme prijímať opatrenia, ktoré môžu mať oveľa negatívnejšie dopady na ekonomiku a môžu byť menej účinné ako tie, ktoré by vznikli v diskusii s dotknutými subjektmi z praxe. Žiadame preto vládu SR, aby prehodnotila v nedeľu navrhovanú reguláciu zo strany Ústredného krízového štábu, osobitne kontraproduktívne zavedenie seniorských hodín, ktoré sa v praxi neosvedčili. Zároveň žiadame, aby sa opatrenia neprijímali celoplošne, ale podľa miery rizika šírenia nákazy v jednotlivých odvetviach a aby sa efektivita a zavádzanie opatrení diskutovali s dotknutými subjektmi a tie sa ich nedozvedali iba z tlačových besied.