Výzva RÚZ, KOZ a ZMOS na podporu poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku

Dátum: 28. novembra 2018

 

Výzva na podporu poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Slovensku

Vzhľadom na nízku potravinovú sebestačnosť Slovenska, spotrebitelia v súčasnosti z rôznych dôvodov čelia nedostatku kvalitných potravín vyrobených na Slovensku. Preto vyzývame na otvorenie celospoločenskej diskusie, ktorá by vyústila do konkrétnych opatrení na podporu domácej produkcie a v súlade s ekonomickými potrebami miestnej územnej samosprávy.

Sme za to, aby sa prijímali opatrenia presahujúce volebný cyklus, ktoré by neboli marketingovými nástrojmi, ale reálne podporili udržateľné opatrenia na rozvoj slovenského poľnohospodárstva a nášho potravinárskeho priemyslu. Teda aj oblasti, ktoré vo výraznej miere podporujú miestnu ekonomiku, lokálnu produkciu a potravinovú obslužnosť regiónov. Zároveň tieto opatrenia nesmú mať negatívny dopad na spotrebiteľa a zamestnancov v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Máme záujem na tom, aby sa systémovo podporili slovenskí poľnohospodári a potravinári, čo by vyústilo k väčšej produkcii slovenských potravín, ktorých je dnes nedostatok. Potravinársky priemysel na Slovensku na zastavenie zvyšujúceho sa negatívneho salda zahraničného obchodu s potravinami a zabezpečenie potravinovej sebestačnosti potrebuje nevyhnutné systémové zmeny, investície do nových technológií a stabilné podnikateľské prostredie.
Predložené riešenie zo strany skupiny poslancov o špeciálnom odvode pre obchodné reťazce však dané problémy nerieši. Naopak, sme presvedčení, že to uškodí celému systému s negatívnym dosahom na spotrebiteľa, výrobcov potravín i zamestnancov v sektore pôdohospodárstva, potravinárstva a obchodu.
V tejto súvislosti vidíme aj riziko negatívneho dopadu na sociálny dialóg, najmä na nárast miezd v agropotravinárskom sektore a sektore obchodu, ako aj na utlmenie atraktivity pracovných pozícií v danom segmente.

Z tohto dôvodu vyzývame na nepokračovanie legislatívneho procesu o zákone o osobitnom odvode pre obchodné reťazce čo korešponduje s postojmi sociálnych partnerov. Zároveň vyzývame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby sprostredkovalo zodpovedný dialóg kľúčových aktérov na odbornej platforme, v ktorej budú mať zastúpenie slovenskí poľnohospodári a potravinári, obchodníci, zástupcovia sociálnych partnerov, vrátane zástupcov zamestnancov, a rovnako aj štát.

Sme presvedčení, že len takto nájdeme východiská a riešenia na pozdvihnutie poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku, ktoré bude systémové, dlhodobo udržateľné, sociálne spravodlivé a pre spotrebiteľa prínosné v podobe väčšej dostupnosti kvalitných slovenských potravín.