Z odborov v rámci duálu dominuje strojárstvo a automobilový priemysel

Dátum: 30. novembra 2018

Najviac zapojených žiakov a škôl v systéme duálneho vzdelávania je v Trenčianskom kraji, za ktorým nasleduje Žilinský kraj. Z pohľadu odborov je …

Zdroj: www.24hod.sk  Dátum: 29.11.2018

https://www.24hod.sk/z-odborov-v-ramci-dualu-dominuje-strojarstvo-a-automobilovy-priemysel-cl635549.html

Najviac zapojených žiakov a škôl v systéme duálneho vzdelávania je v Trenčianskom kraji, za ktorým nasleduje Žilinský kraj. Z pohľadu odborov je najviac žiakov, a to 2070, zapojených do strojárskych a automobilových odvetví, za nimi nasleduje oblasť elektra, obchodu a gastronómie, uviedol to riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) Michal Němec.

„Máme záujem rozširovať duálne vzdelávanie aj do sektorov, ktoré sú v zahraničí bežné, ale u nás nie. Už sme dohodnutí s niektorými bankami, ktoré majú záujem, aby si vychovávali budúcich zamestnancov,“ uviedol riaditeľ ŠIOV. Ako doplnil, ŠIOV pripravuje aj nový študijný odbor, a to bankový úradník, napredovať plánuje aj v oblasti IT technológií.

„Ľudí vzdelaných a zároveň zorientovaných v praxi akútne potrebuje aj sektor obchodu a služieb, v ktorom sa tiež dá vzdelávať duálne,“ myslí si Marcel Blaščák, zástupca dm drogerie markt v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO), ktorý doplnil, že absolventi duálneho vzdelávania môžu štúdium ukončiť maturitou a ďalej pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, napríklad externe. Podľa ŠIOV cieľom kombinovanej formy štúdia je, aby študenti získali pracovné návyky, schopnosť hospodáriť s financiami a mali zároveň aj reálnu predstavu o živote z pohľadu práce ešte počas strednej školy.

Počet študentov, ktorí sú zapojení do duálneho vzdelávania v školskom roku 2018/2019, je vyšší ako vlani. K 15. septembru sa do tohto systému zapojilo 1615 prvákov, pričom ide oproti vlaňajšku o nárast o takmer 400 žiakov. Němec poznamenal, že vďaka novele zákona o odbornom vzdelávaní a príprave majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka.