Začína sa nová éra. Správca zálohového systému naplno rozbieha projekt zavedenia zálohovania PET fliaš a plechoviek

Dátum: 19. marca 2021


Správca zálohového systému, nezisková organizácia, predstavil svoje povinnosti a úlohy na tvorbe zálohového systému, ktorý pre Slovensko naplánovali v spolupráci výrobcovia a obchodníci, s odbornou pomocou zahraničných konzultantov. Správca ďalej oznámil uvedenie novej web stránky www.slovenskozalohuje.sk a predstavil symbol zálohovania, ktorý bude od roku 2022 na každej zálohovanej PET fľaši a plechovke. Od prvej myšlienky zaviesť zálohovanie PET fliaš a plechoviek v SR, ktorú pripravil Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pre MŽP SR, prešli už dva roky. Za ten čas sa tvorcom systému, zakladajúcim združeniam AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, podarilo postaviť pevnú základňu pre jeho budovanie a úspešne zapojiť do procesov celý trh tak, aby sa od 1.1.2022 mohli na Slovensku zálohovať nápojové obaly.
Štruktúru Správcu a jeho úlohy súvisiace s koordináciou a riadením systému, ktoré ho čakajú v najbližšom období, predstavila generálna riaditeľka Správcu zálohového systému – Mária Trčková. „Odo dňa, kedy nám Ministerstvo životného prostredia oficiálne schválilo zakladajúce dokumenty a vložilo do rúk zodpovednosť za prípravu zálohového systému ubehol necelý mesiac. Nám sa podarilo, za aktuálnych extrémnych podmienok, založiť novú neziskovú organizáciu, a spustiť dôležité procesy, ktoré sú nevyhnutné pre vybudovanie zálohového systému na Slovensku. Máme pred sebou necelých 10 mesiacov, čo je veľmi ambiciózny plán, verím však, že vo vzájomnej spolupráci s výrobcami, obchodníkmi, Ministerstvom životného prostredia a spotrebiteľmi sa nám to podarí.“
Pre verejnosť, výrobcov a obchodníkov Správca spustil novú webovú stránku, kde bude postupne zverejňovať základné dôležité informácie o zálohovom systéme. Dňom tlačovej konferencie Správca zároveň oficiálne oznámil začiatok svojej činnosti a požiadal výrobcov a obchodníkov o zasielanie žiadostí o uzavretie zmluvy o plnení povinností v zmysle platného zákona.
2
Zahraničným hosťom na tlačovej konferencii bol Rauno Raal, bývalý Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Eesti Pandipakend – Estónskeho zálohového systému. Prezentoval skúsenosti a úspechy z Estónska a z Litvy: „Napríklad Litva už dnes vďaka systému plní ambiciózny cieľ zberu 90 %, ktorý bol nastavený do roku 2029. Pred zavedením systému v Litve v r. 2006 dosahovala recyklácia len 33 %. Je to ďalší skvelý dôkaz pre celú Európu aj svet, že zálohový systém funguje.“ – povedal Rauno Raal, a ďalej zdôraznil význam zamerať sa na spotrebiteľa – „Spokojní spotrebitelia budú opakovane fľaše vracať. Zároveň sa výrazne zlepší ich prístup k triedeniu ostatného odpadu. Teším sa, že Slovensko je ďalším členom európskej rodiny, ktorá verí zálohovaniu v prospech krajšej budúcnosti.“
„Učíme sa od úspešných“, – povedala Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu – „preto tvorcovia slovenského systému od začiatku prípravy oslovili pre spoluprácu tých, ktorí zálohové systémy už do praxe zaviedli, Raymonda Gianottena, riaditeľa holandského zálohového systému a ďalších expertov z radov výrobcov a obchodníkov, pre lepšie pochopenie lokálnych potrieb trhu.“ Skúsenosti zo zahraničia nám ukazujú, že dôležitým v celom procese je najmä spotrebiteľ, jeho pochopenie a prijatie systému. Urobili sme niekoľko prieskumov, aby sme zistili ako verejnosť vníma zavádzanie zálohovania. Až 74 % respondentov1 považuje „Vrátenie plastových fliaš a plechoviek do obchodu za dôležité pre ochranu životného prostredia“, čo dokazuje, že na Slovensku je veľmi veľa zodpovedných a uvedomelých ľudí, a že spolu máme šancu urobiť niečo pre krajšie a čistejšie Slovensko.“
Správca pripravuje edukačnú a informačnú kampaň pre verejnosť. Cieľom a zároveň posolstvom bude naučiť ľudí, že obaly nie sú odpad, ale sú to cenné materiály. Ich vrátením im dávame šancu na nový život. „Bude dôležité vysvetliť spotrebiteľom, že si kupujú nápoj a obal si iba požičiavajú. Záloh, ktorý za obal zaplatia pri kúpe nápoja, sa im po vrátení obalu vráti hneď naspäť.“ – dodala Mária Trčková.
Zástupkyne Správcu predstavili symbol zálohovania, ktorým budú označené všetky zálohované jednorazové nápojové obaly z plastu a kovu, ktoré budú od 1. 1. 2022 uvedené na slovenský trh. Ide o jednoduchý a zapamätateľný symbol – iniciálu „Z“ – ako záloh, s kruhovými šípkami, ktoré symbolizujú recykláciu. Symbol bude viditeľne vytlačený na obaloch zálohovaných nápojov.
Ďalšou z aktuálnych povinností Správcu, vyplývajúcich zo zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje je prijímanie žiadostí o uzavretie zmluvy o plnení povinností od výrobcov a distribútorov zálohovaných jednorazových nápojových obalov. Celé znenie výzvy výrobcom a distribútorom je súčasťou tejto Tlačovej správy.