Zákazom predaja nepotravinárskeho sortimentu nútime ľudí nakupovať batérie do hračiek či diaľkových ovládačov v eshopoch

Dátum: 11. decembra 2020

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) vyjadruje znepokojenie nad informáciou, že sa uvažuje o vydaní právneho predpisu, ktorým sa na stanovený čas zakáže predajcom potravín a drogérie predávať iný nepotravinársky sortiment. Opatrenie vníma aliancia ako kontraproduktívne, nevhodné a rizikové pre všetky zúčastnené strany, teda štát, obchod, ale hlavne zákazníkov.

„Nenúťme zákazníka, aby riskoval a aby si základný tovar nakupoval na rôznych miestach, vo viacerých obchodoch. Zakázať nákup základných tovarov na jednom mieste v čase covid 19 je riskantná hra so zdravím zákazníkov. Ak je šanca, aby nakúpili na jednom mieste potraviny a základné nepotravinové tovary, neberme im ju. Návštevami rôznych miest sa môžu iba vystaviť väčšiemu riziku nákazy. A to je presný opak toho, čo sa snažia štátne autority dosiahnuť novými opatreniami zameranými na znižovanie mobility“, hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Vzniknutá situácia nás mrzí a všetci si želáme čo najskorší návrat do normálu. Je nespochybniteľným faktom, že zvýšenej mobilite zákazníkov sa dá predísť, ak im zachováme možnosť kúpiť si v predajni potravín aj iný sortiment dennej potreby. Nijako sa tým nezvyšujú ani zdravotné riziká. Zákazníci sa kvôli kúpe potravín v predajni už aj tak nachádzajú a ich množstvo je v dôsledku opatrení regulované. Predajcovia potravín navyše doteraz preukázali, že priestory predajní sú bezpečným miestom, kde doposiaľ nedošlo preukázateľným spôsobom ani raz k šíreniu nákazy koronavírusu, už aj vzhľadom na množstvo prijatých opatrení, a to aj nad rámec povinných.

Ak svoj nákup nebudú môcť zákazníci realizovať v kamenných predajniach, obrátia sa na eshopy alebo skúsia nákup v zahraničí. To bude viesť k ich zvýšenej mobilite a vystaveniu vyššieho zdravotného rizika, ako keby si tovar kúpili zároveň pri kúpe potravín. Budú musieť navštíviť výdajné miesto alebo aj viacero výdajných miest, resp. prísť do kontaktu s inými, potenciálne rizikovými ľuďmi pri doručení objednaného tovaru. Navyše, tí zákazníci, ktorí nie sú zvyknutí alebo nemajú technickú možnosť nakupovať v eshope, môžu stratiť možnosť zabezpečiť si tovar dennej potreby na jednom mieste pri nákupe potravín a drogérie (ako napr. batérie do diaľkového ovládača a pod.). Škodu však utrpí aj štát, pretože eshopy sú v mnohých prípadoch registrované v zahraničí, a teda na rozdiel od bežných predajcov, dane a odvody platia v krajine svojej registrácie mimo Slovenska. Ak by teda chcel štát uplatniť rovnaké podmienky na všetkých obchodníkov a zároveň chrániť sám seba, musel by zakázať zároveň aj predaj spotrebného tovaru cez eshopy, čo nie je v súčasných podmienkach možné. Preto diskusiu o obmedzení predaja istého tovaru dennej potreby v kamenných predajniach považujeme za kontraproduktívnu, nevhodnú a rizikovú pre všetky zúčastnené strany, teda štát, obchod, ale hlavne zákazníkov.

SAMO si je plne vedomá vážnosti súčasnej pandemickej situácie na Slovensku. Preto podporujeme, aby štát dostatočne rýchlo a v potrebnej miere vyčlenil kompenzácie pre obchodníkov, ale aj iné prevádzky, ako sú reštaurácie či kaviarne, ktoré nemôžu realizovať svoje predaje a týmto sanoval straty tržieb. V opačnom prípade k nim pribudne ďalšia početná skupina obchodníkov požadujúca kompenzácie, čo znamená zvýšené náklady štátu. Ale súčasne aj menej možností pre spotrebiteľa a väčšie ohrozenie verejného zdravia.