Zákon o neprimeraných podmienkach ide podľa obchodníkov proti ústave

Dátum: 11. februára 2019

Zdroj: ekonomika.sme.sk Dátum: 08.02.2019 Autor: TASR

https://ekonomika.sme.sk/c/22048785/zakon-o-neprimeranych-podmienkach-ide-podla-obchodnikov-proti-ustave.html

Pokuty za smrť pacienta pre zanedbanie starostlivosti sú nižšie, sťažujú sa obchodníci.
BRATISLAVA. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami prináša celý rad úprav, ktoré sú zbytočné, sťažujú a komplikujú podnikateľský život a môže byť dokonca v rozpore s ústavou.
Takto hodnotia novú legislatívu prijatú v utorok parlamentom záujmové zväzy obchodníkov.
Rozpor s ústavou a európskym právomPodľa potravinárov by, naopak, tento zákon mal zlepšiť postavenie dodávateľov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
„Na prvý pohľad je zjavné, že tam môže byť rozpor s Ústavou SR a aj s právom EÚ, čo bude predmetom nášho vyhodnocovania a zvažovania ďalších krokov,“ informoval TASR predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.
Niektoré ustanovenia zákona kritizuje aj prezident Zväzu obchodu (ZO) Martin Katriak. Zákon, okrem iného, obsahuje úpravy, ktoré s právom nemajú nič spoločné,“ povedal Katriak.
Vysoké pokuty
Obchodníkom vadí napríklad takzvaná generálna klauzula.
„Pokuta sa môže vyšplhať až na päť miliónov eur. Keď to porovnáme s prípadmi pochybenia zdravotníckych zariadení, v ktorých za smrť pacienta z dôvodu zanedbania starostlivosti bola uložená pokuta len pár tisíc eur, tak je alarmujúce, ako sa tvoria zákony na Slovensku.“
Martin Krajčovič
„Tú použije ministerský úradník podľa svojej voľnej úvahy, keď sa mu nebude ‚páčiť‘ konanie obchodníka vo vzťahu k výrobcovi potravín,“ pokračuje Katriak.
Ministerskí úradníci si tak budú podľa neho môcť svojvoľne pridávať k zákonom stanoveným 48 neprimeraným podmienkam „ďalšie a ďalšie“. Problematická je podľa SAMO aj okamžitá splatnosť a vysoké pokuty udelené v správnom konaní.“Pokuta sa môže vyšplhať až na päť miliónov eur. Keď to porovnáme s prípadmi pochybenia zdravotníckych zariadení, v ktorých za smrť pacienta z dôvodu zanedbania starostlivosti bola uložená pokuta len pár tisíc eur, tak je alarmujúce, ako sa tvoria zákony na Slovensku,“ porovnal finančné sankcie Krajčovič.
Zväz obchodu sa pozastavil aj nad účinnosťou zákona, ktorý bude platiť od začiatku apríla, pričom obchodní partneri musia zosúladiť zmluvy s týmto zákonom do konca júla. „Stovky a tisíce zmlúv budú musieť byť takto opravené a upravené, a to v kalendárnom polroku,“ upozornil Katriak. Zákonodarcovia podľa neho zbytočne zaťažujú podnikateľské prostredie a mohli posunúť účinnosť zákona na začiatok budúceho roka.
„Pre objektívnosť treba dodať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR niektorým návrhom a požiadavkám Zväzu obchodu SR vyhovelo, nič to však nemení na postoji Zväzu obchodu SR,“ dodal Katriak.