O nás

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je prvým a najsilnejším odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku. Vzniklo v roku 2014 z iniciatívy 5 významných zástupcov sektora obchodu na Slovensku, ku ktorým sa postupne pridali aj ďalšie spoločnosti reprezentujúce moderný obchod.

Spoločnosti združené v SAMO dávajú prácu viac ako 30 000 zamestnancom a zamestnankyniam po celom Slovensku a nepriamo ďalším státisícom ľudí z dodávateľských sektorov – farmárom, výrobcom potravín, dodávateľom technológií, dopravcom, logistickým a bezpečnostným službám a ďalším firmám.

 

Naše poslanie:

Primárnym účelom vzniku a pôsobenia nášho združenia je chránenie záujmov svojich členov, reprezentantov moderného obchodu na Slovensku. Tu vidíme základný predpoklad na to, aby mohli rozvíjať svoju ponuku a služby pre zákazníkov na Slovensku.

Medzi naše základné hodnoty patrí:

  • zasadzovať sa, obhajovať a chrániť záujmy moderného obchodu, ktoré sú v prospech celého sektora,
  • dbať na dodržiavanie formálnych aj neformálnych (etických) pravidiel v prostredí obchodu, aby sme tak aktívne prispievali k jeho ďalšiemu rozvoju, udržateľnosti a skvalitňovaniu produktov a služieb,
  • samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie moderného obchodu na Slovensku,
  • zasadzovať sa za zvýšenie prestíže obchodu v celospoločenskej diskusii, viesť vecný a otvorený dialóg s odbornou, ako aj laickou verejnosťou a v tomto dialógu hľadať a nachádzať spoločne cestu ďalšieho rozvoja moderného obchodu na Slovensku.

800+
prevádzok

Na Slovensku máme v rámci SAMO približne 800 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok

30 000
zamestnancov

Zamestnávame viac ako 30 000 ľudí

4+
miliardy eur

Doposiaľ sme na Slovensku investovali už viac ako 4 miliardy eur

100+
miliónov eur

Na priamych a nepriamych daniach a ďalších platbách ročne odvedieme do verejného rozpočtu stovky miliónov eur

Tlačové správy

26. júna 2024

Zmeny zákona o ochrane spotrebiteľa: M. Krajčovič hosťom relácie Z prvej ruky

Zdroj: RTVS

Zdroj: Rádio Slovensko, Autor: Juraj Jedinák

Nové pravidlá nakupovania na internete. | Hostia: Martin Krajčovič (predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu) a Filip Kužma (riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa). | Okruhy tém: Od júla vstupuje do platnosti novela...

čítaj ďalej

31. mája 2024

Zdravotníctvo čaká spotrebiteľská revolúcia

Zdroj: zdravotnickydennik.sk , Autor: Lucia Hakszer

V princípe by malo byť jedno, či zdravotnícke služby poskytuje štát alebo súkromníci. Ako štát by sme mali v zdravotníctve dobre nastaviť pravidlá. Počas panelovej diskusie o spotrebnom zdravotníctve to...

čítaj ďalej

17. mája 2024

Sme na hranici možností slovenskej potravinárskej produkcie, hovorí šéf združenia reťazcov

Zdroj: trend.sk/Robo Hubač

Zdroj: trend.sk, Autor: Juraj Skačan

Slovenské potravinárstvo nie je výkladnou skriňou krajiny. Je to segment, ktorý môže ojedinele vystrčiť rožky, ktorými dá o sebe v tvrdej európskej konkurencii vedieť, no väčšinou neprekračuje svoj tieň. Výsledkom...

čítaj ďalej

16. mája 2024

Koniec „šmejďáckym“ praktikám a falošným zľavám. Od júla začne platiť nový zákon na ochranu kupujúcich

Zdroj: aktuality.sk

Zdroj: aktuality.sk, Autor: Filip Maxa

Zákon vstúpi do platnosti už na začiatku júla. Obchodníci vítajú jasné pravidlá, ktoré sa už uplatňujú aj v iných krajinách. Fiktívna zľava, ktorá v skutočnosti nepredstavuje zníženie ceny, alebo podľahnutie...

čítaj ďalej

Členovia združenia: