O nás

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je prvým a najsilnejším odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku. Vzniklo v roku 2014 z iniciatívy 5 významných zástupcov sektora obchodu na Slovensku, ku ktorým sa postupne pridali aj ďalšie spoločnosti reprezentujúce moderný obchod.

Spoločnosti združené v SAMO dávajú prácu viac ako 30 000 zamestnancom a zamestnankyniam po celom Slovensku a nepriamo ďalším státisícom ľudí z dodávateľských sektorov – farmárom, výrobcom potravín, dodávateľom technológií, dopravcom, logistickým a bezpečnostným službám a ďalším firmám.

 

Naše poslanie:

Primárnym účelom vzniku a pôsobenia nášho združenia je chránenie záujmov svojich členov, reprezentantov moderného obchodu na Slovensku. Tu vidíme základný predpoklad na to, aby mohli rozvíjať svoju ponuku a služby pre zákazníkov na Slovensku.

Medzi naše základné hodnoty patrí:

  • zasadzovať sa, obhajovať a chrániť záujmy moderného obchodu, ktoré sú v prospech celého sektora,
  • dbať na dodržiavanie formálnych aj neformálnych (etických) pravidiel v prostredí obchodu, aby sme tak aktívne prispievali k jeho ďalšiemu rozvoju, udržateľnosti a skvalitňovaniu produktov a služieb,
  • samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie moderného obchodu na Slovensku,
  • zasadzovať sa za zvýšenie prestíže obchodu v celospoločenskej diskusii, viesť vecný a otvorený dialóg s odbornou, ako aj laickou verejnosťou a v tomto dialógu hľadať a nachádzať spoločne cestu ďalšieho rozvoja moderného obchodu na Slovensku.

800+
prevádzok

Na Slovensku máme v rámci SAMO približne 800 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok

30 000
zamestnancov

Zamestnávame viac ako 30 000 ľudí

4+
miliardy eur

Doposiaľ sme na Slovensku investovali už viac ako 4 miliardy eur

100+
miliónov eur

Na priamych a nepriamych daniach a ďalších platbách ročne odvedieme do verejného rozpočtu stovky miliónov eur

Tlačové správy

19. mája 2022

Slovensko bude potravinovo sebestačnejšie, agrorezort a obchodníci podpísali dohodu

Zdroj: MPaRV

Zdroj: etrend.sk, Autor: TASR

V zmysle tejto dohody sa obidva zväzy, ktoré pokrývajú viac ako 80 percent predaja potravín na Slovensku, zaviazali, že budú polročne posielať informácie Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v...

čítaj ďalej

17. mája 2022

Zásadný krok k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti na Slovensku

Zdroj: MPaRV

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuel Vlčan spolu s prezidentkou Zväzu obchodu SR Nadeždou Machútovou a predsedom Slovenskej aliancie moderného obchodu Martinom Krajčovičom podpísali dohodu o spolupráci pri realizácii podporných...

čítaj ďalej

17. mája 2022

Ceny tovarov a služieb rastú, trápi to nielen spotrebiteľov, ale aj obchodníkov

Zdroj: RTVS

Zdroj: RTVS Jednotka; Ranné správy, Autor: Miroslav Řádek / Miroslav Frindt

Miroslav Frindt, moderátor: „Ceny tovarov a služieb rastú najviac za ostatných 20 rokov. Trápi to nielen spotrebiteľov, ale aj obchodníkov. A bližšie o téme teraz kolega Miroslav Řádek. Miro, dobré ráno.“ Miroslav Řádek,...

čítaj ďalej

16. mája 2022

Za čo všetko si pri platíme pre drahú naftu?

Zdroj: Julius Dubravay

Zdroj: pluska.sk, Autor: redakcia

Roky platilo, že auto s dieselovým motorom znamenalo úsporu peňazí. Jednak pre o niečo nižšiu spotrebu, najmä však preto, že nafta bola lacnejšia ako benzín. Pred tromi týždňami sa však...

čítaj ďalej

Členovia združenia: