O nás

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je prvým a najsilnejším odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku. Vzniklo v roku 2014 z iniciatívy 5 významných zástupcov sektora obchodu na Slovensku, ku ktorým sa postupne pridali aj ďalšie spoločnosti reprezentujúce moderný obchod.

Spoločnosti združené v SAMO dávajú prácu viac ako 30 000 zamestnancom a zamestnankyniam po celom Slovensku a nepriamo ďalším státisícom ľudí z dodávateľských sektorov – farmárom, výrobcom potravín, dodávateľom technológií, dopravcom, logistickým a bezpečnostným službám a ďalším firmám.

 

Naše poslanie:

Primárnym účelom vzniku a pôsobenia nášho združenia je chránenie záujmov svojich členov, reprezentantov moderného obchodu na Slovensku. Tu vidíme základný predpoklad na to, aby mohli rozvíjať svoju ponuku a služby pre zákazníkov na Slovensku.

Medzi naše základné hodnoty patrí:

  • zasadzovať sa, obhajovať a chrániť záujmy moderného obchodu, ktoré sú v prospech celého sektora,
  • dbať na dodržiavanie formálnych aj neformálnych (etických) pravidiel v prostredí obchodu, aby sme tak aktívne prispievali k jeho ďalšiemu rozvoju, udržateľnosti a skvalitňovaniu produktov a služieb,
  • samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie moderného obchodu na Slovensku,
  • zasadzovať sa za zvýšenie prestíže obchodu v celospoločenskej diskusii, viesť vecný a otvorený dialóg s odbornou, ako aj laickou verejnosťou a v tomto dialógu hľadať a nachádzať spoločne cestu ďalšieho rozvoja moderného obchodu na Slovensku.

800+
prevádzok

Na Slovensku máme v rámci SAMO približne 800 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok

30 000
zamestnancov

Zamestnávame viac ako 30 000 ľudí

4+
miliardy eur

Doposiaľ sme na Slovensku investovali už viac ako 4 miliardy eur

100+
miliónov eur

Na priamych a nepriamych daniach a ďalších platbách ročne odvedieme do verejného rozpočtu stovky miliónov eur

Tlačové správy

26. novembra 2021

Obchody by sa po uvoľnení protiepidemických opatrení mali otvárať ako prvé

Zdroj: tovarapredaj.sk

Zdroj: TASR, Autor: TASR

Obchody by sa po uvoľnení protiepidemických opatrení mali otvárať ako prvé. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), v reakcii na sprísnené prodipandemické opatrenia. Obchodníci v rámci SAMO podľa neho vnímajú zhoršujúcu sa epidemiologickú...

čítaj ďalej

25. novembra 2021

Zaočkovanosť vo firmách prekračuje 70 %, niektorí siahajú na sto. Povinného testovania sa boja

Zdroj: Matthias Balk

Režim OTP, ktorý mal platiť od pondelka 22. novembra, sa nekoná. Definitívne znenie kontrol vláda stále nepredstavila. Firmy sa boja zvýšených nákladov Počas lockdownu a núdzového stavu bude možné navštevovať...

čítaj ďalej

23. novembra 2021

Duálne vzdelávanie? Žiaci mu dávajú zelenú

Zdroj: SAMO

Zdroj: SAMO, Autor: Daniela Laluhová

Prepojiť prax a vzdelania v jedno? Už šesť rokov majú žiaci možnosť duálne sa vzdelávať s obchodným reťazcom Kaufland na 12 stredných školách. Od roku 2017 dualisti podávajú spätnú väzbu na vzdelávanie pomocou...

čítaj ďalej

19. novembra 2021

Nové opatrenia majú nedostatky, v ohrození môže byť aj bezpečnosť v predajniach, problémy hrozia aj s testovaním zamestnancov

Zdroj: SAMO

Tlačová správa Predajcovia potravín a drogistického tovaru združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) upozorňujú na formálne nedostatky vo vyhláške č. 259/2021 ÚVZ SR, ktorou sa upravujú obmedzenia pre prevádzky od pondelka,...

čítaj ďalej

Členovia združenia: