O nás

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je prvým a najsilnejším odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku. Vzniklo v roku 2014 z iniciatívy 5 významných zástupcov sektora obchodu na Slovensku, ku ktorým sa postupne pridali aj ďalšie spoločnosti reprezentujúce moderný obchod.

Spoločnosti združené v SAMO dávajú prácu viac ako 30 000 zamestnancom a zamestnankyniam po celom Slovensku a nepriamo ďalším státisícom ľudí z dodávateľských sektorov – farmárom, výrobcom potravín, dodávateľom technológií, dopravcom, logistickým a bezpečnostným službám a ďalším firmám.

 

Naše poslanie:

Primárnym účelom vzniku a pôsobenia nášho združenia je chránenie záujmov svojich členov, reprezentantov moderného obchodu na Slovensku. Tu vidíme základný predpoklad na to, aby mohli rozvíjať svoju ponuku a služby pre zákazníkov na Slovensku.

Medzi naše základné hodnoty patrí:

  • zasadzovať sa, obhajovať a chrániť záujmy moderného obchodu, ktoré sú v prospech celého sektora,
  • dbať na dodržiavanie formálnych aj neformálnych (etických) pravidiel v prostredí obchodu, aby sme tak aktívne prispievali k jeho ďalšiemu rozvoju, udržateľnosti a skvalitňovaniu produktov a služieb,
  • samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie moderného obchodu na Slovensku,
  • zasadzovať sa za zvýšenie prestíže obchodu v celospoločenskej diskusii, viesť vecný a otvorený dialóg s odbornou, ako aj laickou verejnosťou a v tomto dialógu hľadať a nachádzať spoločne cestu ďalšieho rozvoja moderného obchodu na Slovensku.

800+
prevádzok

Na Slovensku máme v rámci SAMO približne 800 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok

30 000
zamestnancov

Zamestnávame viac ako 30 000 ľudí

4+
miliardy eur

Doposiaľ sme na Slovensku investovali už viac ako 4 miliardy eur

100+
miliónov eur

Na priamych a nepriamych daniach a ďalších platbách ročne odvedieme do verejného rozpočtu stovky miliónov eur

Tlačové správy

11. júna 2021

Závratná zmena v stravovaní. Slováci zdvojnásobili apetít po najlacnejšom mäse

Zdroj: Pavol Funtál

Zdroj: finweb.hnonline.sk, Autor: Rastislav Tinák

Spotreba mäsa za posledných päť rokov narástla na jedného obyvateľa približne o 19 kíl. To sa však neodzrkadľuje na našej produkcii, ktorá má podstatne pomalšie tempo. Príde koniec týždňa a...

čítaj ďalej

03. júna 2021

Múka bude drahšia, otázkou ostáva pečivo

Zdroj: Pixabay (ilustračná)

Zdroj: Hospodárske noviny, Autor: Rastislav Tinák

Kurz pšenice síce klesol, ale aj tak je stále na vysokých hodnotách. Reakciou je preto zdražovanie, čo sa premietne aj do ceny pekárenských výrobkov Trhy s agrokomoditami počas uplynulého roku...

čítaj ďalej

28. mája 2021

Prieskum ukázal obľúbenosť finančného príspevku na stravu a aj pre koho je preferovanou voľbu

Zdroj: SAMO

Tlačová správa Finančný príspevok na stravu je žiadanou voľbou pre zamestnancov. Prednosť pred gastrolístkami mu dávajú najmä ľudia s vysokoškolským vzdelaním a z väčších miest. Vyplýva to z online prieskumu...

čítaj ďalej

19. mája 2021

Bez zahraničnej zeleniny si neporadíme. Pestovatelia ju chcú vyzvať do boja

Zdroj: Pixabay

Zdroj: finweb.hnonline.sk, Autor: Rastislav Tinák

Väčšinu produkcie v obchodoch tvorí úroda spoza hraníc. Slovenskí farmári nedokážu konkurovať cenou, aj keď potenciál máme. Jeden z dlhoročných mýtov v našom poľnohospodárstve je zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska v pestovaní zeleniny. Dôvodom je...

čítaj ďalej

Členovia združenia: