Naše nákupy sa počas koronakrízy zmenili. Viaceré zmeny nákupného správania budú trvalé, predikujú obchodníci

Zdroj: SAMO, Autor: Martin Krajčovič

Dátum: 20. augusta 2020

Počas pandémie vystúpila do popredia nezastupiteľná úloha slovenského obchodu, ktorý sa stará o zásobovanie obyvateľstva, vytvára desiatky tisíc pracovných príležitostí a patrí ku kľúčovým pilierom ekonomiky. Obchodníci vo svojich prevádzkach naďalej uplatňujú zodpovedný prístup, vďaka ktorému výrazným spôsobom pomohli ku zvládnutiu neľahkých jarných mesiacov, bezprostredne po vypuknutí koronakrízy. Z pohľadu spotrebiteľského správania zaznamenáva celý maloobchodný a veľkoobchodný trh viaceré zmeny, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou pretrvajú dlhšie obdobie.

Pandémia koronavírusu, ktorá vypukla na jar tohto roka, významne ovplyvnila nákupné zvyklosti zákazníkov na Slovensku:

  • došlo k zníženiu frekvencie nákupov, zároveň však vzrástla hodnota priemerného nákupu,
  • klesol záujem o niektoré tovarové skupiny s vyššou pridanou hodnotou (hlavne nepotravinový sortiment), súčasne výrazne vzrástol záujem o základné potraviny,
  • posilnil sa trend tzv. „one stop shopping“, teda kompletnej realizácie nákupu u jedného predajcu,
  • zvýšil sa záujem o online nákup potravín a drogérie.

Uvedené zmeny v spotrebiteľskom správaní ovplyvnili aj tržby obchodníkov. Navyše, pri nestálom dopyte zo strany zákazníkov – aký nastal práve v jarných mesiacoch – nie je možné efektívne plánovať vopred celý ekosystém logistiky a distribúcie výrobkov. Podľa údajov spoločnosti Nielsen sa priemerný medziročný rast tržieb obchodníkov po vypuknutí pandémie, v prvých troch marcových týždňoch tohto roka, najmä vďaka počiatočným hromadným nákupom do zásoby, skokovo zvýšil o 18,9 %. Avšak už v priebehu nasledujúcich štyroch týždňov došlo k obratu, keď tržby predajcov medziročne klesli v priemere až o -4,3 %. Situácia sa neskôr v máji mierne konsolidovala, avšak júnové tržby už opäť vykazovali iba minimálny medziročný rast na úrovni 1 %. „Tieto údaje jednoznačne vyvracajú mýtus o „druhých Vianociach“ pre obchodníkov,“ upozornil Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Aj v súčasnosti obchodníci pozorujú pokračujúce zmeny v nákupnom správaní zákazníkov. Na základe toho, minimálne v blízkej budúcnosti, predajcovia predpokladajú, že:

  • z dôvodu ekonomickej neistoty budú zákazníci naďalej uprednostňovať nákup hlavne tovaru s nižšou pridanou hodnotou,
  • sa ešte viac zvýši cenová citlivosť zákazníkov,
  • pretrvá, a pravdepodobne ešte viac vzrastie, záujem o online nákup s donáškou do domu, hlavne u potravín a drogérie, ale aj sortimentu starostlivosti o telo a pre domáce práce,
  • vzrastie záujem o nové služby a inovácie súvisiace s bezhotovostnou platbou, samoobslužnými pokladňami či využívaním skenerov na nákup potravín a ďalších výrobkov,
  • zákazníci si budú doma udržiavať väčšiu bezpečnostnú rezervu trvanlivých potravín.

Hrozbu príchodu ďalšej vlny pandémie koronavírusu obchod nepodceňuje

Obchodníci oceňujú prijatie nového pandemického plánu, ktorý medzi rizikové skupiny obyvateľstva zaradil aj pracovníkov v potravinárskom priemysle. V praxi to bude napríklad znamenať, že v prípade ochorenia budú mať títo zamestnanci prednostné právo na vyšetrenie, nárok na používanie ochranných osobných pracovných prostriedkov a ďalšie. V prípade opätovného prijatia mimoriadnych opatrení zo strany štátu, vzhľadom na strategický význam obchodu pri zásobovaní obyvateľstva, však budú obchodníci požadovať prizývanie svojho zástupcu na krízový štáb. „Umožnilo by to nielen okamžitú spätnú väzbu priamo pri prijímaní epidemiologických opatrení, ale zabezpečila by sa tým aj vyššia pružnosť pri prenose informácií, nielen smerom k obchodníkom, ale aj ich dodávateľom a dopravcom tovaru,“ vysvetľuje M. Krajčovič.

Pre prípad mimoriadnej situácie však členovia SAMO pokračujú aj v udržiavaní vlastných preventívnych hygienických a organizačných opatrení. Aj naďalej plánujú ponechať ochranné plexisklá na pokladniach a vyznačené odstupové znaky medzi zákazníkmi. Vykonávajú tiež zvýšenú dezinfekciu predajní a distribučných skladov, obmedzujú kontakt medzi rôznymi pracovnými zmenami, navyšujú množstvo bezkontaktných technológií a posilňujú kapacity, resp. rozširujú dostupnosť online nákupov pre viac domácností.

Po vypuknutí koronakrízy sa obchodníkom podarilo ochrániť zdravie zákazníkov aj zamestnancov, nezabudli ani na pomoc iným v núdzi

Obchodné reťazce a veľkoobchod združené v SAMO, vzhľadom k svojmu významu na trhu, zohrali kľúčovú úlohu pri zásobovaní obyvateľstva na Slovensku po vypuknutí pandémie koronavírusu na jar tohto roku. Napriek prijatým reštrikciám a obmedzeniam bolo zásobovanie obyvateľstva potravinami a drogériou vo všeobecnosti bezproblémové. „Stalo sa tak vďaka obrovskému úsiliu a nasadeniu zamestnancov obchodov a distribučných centier, vlastným opatreniam na základe skúseností z dlhoročnej obchodníckej praxe, ale aj vynaloženým enormným nákladom. Tie sa len v prípade členov SAMO do júna tohto roku už vyšplhali na čiastku približne 27 miliónov eur,“ informoval M. Krajčovič.

Popri svedomitej implementácii nariadení hlavného hygienika SR, obchodníci prijali aj celý rad vlastných opatrení, a to nielen na ochranu zákazníkov, ale aj zamestnancov. Aj vďaka tomu sa podarilo predísť kolapsu v zásobovaní obyvateľstva na Slovensku. „Nezabúdajme, že zamestnanci obchodov patrili medzi tých, ktorí pracovali v prvej línii a v mene SAMO sa im chcem všetkým bez rozdielu poďakovať za ich obetavú a dôležitú prácu,“ povedal M. Krajčovič. Ďalej uviedol, že zamestnancom obchodníkov združených v SAMO bol za prácu v čase pandémie vyplatený aj finančný bonus.

Okrem toho, obchodníci SAMO poskytli počas jarnej pandémie pracovné príležitosti spolu až 1 600 ľuďom, ktorí prišli o prácu u pôvodného zamestnávateľa. Zároveň poskytli prácu ďalším stovkám externých brigádnikov a agentúrnym pracovníkom. Vďaka uvedeným náborom sa podarilo obchodníkom nahradiť svojich zraniteľných zamestnancov, najmä vekovo starších, tehotné zamestnankyne a rodičov maloletých detí, ktorí zostali doma.

Napriek náročnému obdobiu a vysokým nákladom spojeným so zvládaním situácie pri predaji potravín a drogérie, obchodníci podali pomocnú ruku aj verejnoprospešným inštitúciám či rodinám a jednotlivcom v núdzi. Slovenskému Červenému krížu, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, ale aj ľuďom v ťažkej situácii poskytli členovia SAMO spolu priamu finančnú pomoc v hodnote 134-tisíc eur. Ešte rozsiahlejšia bola poskytnutá nefinančná pomoc v podobe darovania dvoch život zachraňujúcich prístrojov pre nemocnice v hodnote 140-tisíc eur, potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi v hodnote 172-tisíc eur, ale aj ochranných rúšok na tvár, dezinfekcie či ovocných a potravinových balíčkov a ďalšej pomoci.