Tlačové správy

09. júna 2016

SAMO vstupuje do EuroCommerce

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) zavŕšila ďalšiu etapu svojej existencie, keď sa oficiálne zaradila do medzinárodnej organizácie obchodníkov EuroCommerce. Združenie pôsobí na pôde Európskej únie ako zástupca malo- a veľkoobchodu...

čítaj ďalej

08. júna 2016

Stanovisko SAMO k vyjadreniu SPPK k udeleniu tzv. miliónových pokút

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) dôrazne odmieta vyjadrenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorá obhajuje opodstatnenosť takzvaných miliónových pokút pre obchodníkov a tvrdí, že „po ich zrušení nebudú existovať...

čítaj ďalej

08. júna 2016

Uplynutím dátumu trvanlivosti sa kvalita potravín nemení

8. jún 2016, Zdroj: http://www.retailmagazin.sk/produkt/potravinarsky-sortiment/1423-uplynutim-datumu-trvanlivosti-sa-kvalita-potravin-nemeni Potraviny označené dátumom minimálnej trvanlivosti sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné a chuťovo bezchybné. Dokonca aj tri mesiace po uplynutí dátumu ich trvanlivosti....

čítaj ďalej

06. júna 2016

Slovenské zákony vyrábajú z potravín bioodpad

Zdroj: Hospodárske noviny, Názory a analýzy, 06.06.2016 Darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti je zakázané, považujú sa za biologický odpad a obchodníci sú povinní ich zlikvidovať. Na začiatku treba povedať,...

čítaj ďalej

20. mája 2016

Rozhovor s predsedníčkou SAMO o spotrebe potravín po dobe minimálnej trvanlivosti

V Rádiu Slovensko sa dňa 19. mája 2016 s redaktorom relácie "K veci" zhovárala predsedníčka SAMO, Katarína Fašiangová na tému plytvania potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, ako aj o možnostiach ich...

čítaj ďalej

17. mája 2016

Členovia SAMO rokovali s hlavou štátu

Dňa 16. mája 2016 sa členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) zúčastnili pracovného stretnutia s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Moderný obchod reprezentovali zástupcovia každého člena SAMO a predsedníčka aliancie Katarína...

čítaj ďalej

08. mája 2016

Obchodníci rokovali s ministerkou pôdohospodárstva

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rokovala predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Katarína Fašiangová s ministerkou Gabrielou Matečnou o aktuálnych témach týkajúcich sa obchodu. Na stretnutí predsedníčka...

čítaj ďalej

06. mája 2016

Potraviny zbytočne končia v odpade

Téme zbytočnej likvidácie potravín sa venovala Lenka Dzobová vo svojej reportáži v Rádio Slovensko. Vyhadzuje sa veľa potravín a často zbytočne. Prečo niektoré potraviny končia povinne v odpade zisťovala priamo...

čítaj ďalej

05. mája 2016

Obchodníci využijú svoje možnosti na riešenie aktuálnych problémov v slovenskom potravinárstve

Prehlbujúce sa problémy v potravinárstve nie sú obchodníkom ľahostajné. S cieľom hľadania spoločných možných riešení súčasnej situácie v potravinárskom priemysle požiadala predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) predsedu SPPK o...

čítaj ďalej

03. mája 2016

Vyhlásenie Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k podielu slovenských výrobkov v obchodoch

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) reagovala dňa 3. mája 2016 na zverejnený prieskum agentúry GfK Slovakia, ktorý vypracovala pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) nasledovným vyhlásením. Nie je najmenší dôvod, aby...

čítaj ďalej