Tlačové správy

12. mája 2015

Nadmerné marže obchodníkov sú mýtus

Štúdie dokazujú, že tvrdenia o nadmerných maržiach obchodníkov sú mýtom Trh maloobchodného predaja na Slovensku funguje v mimoriadne ostrom konkurenčnom prostredí, ktoré formuje nielen početné množstvo domácich podnikateľov, ale aj...

čítaj ďalej

06. mája 2015

Obchod chce zosúladiť označovanie vajec s platnou legislatívou EÚ

Pod gesciou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sa dnes v Bratislave konal odborný seminár zameraný na označovanie, prepravu, skladovanie a predaj vajec. Uskutočnil sa z iniciatívy Slovenskej aliancie moderného...

čítaj ďalej

27. apríla 2015

Potravinová pomoc reťazcov sa takmer zdvojnásobila

Hodnota darovaných potravín členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), reťazcov Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, dosiahla spolu v roku 2014 výšku 905 832 eur, čo je takmer dvakrát viac...

čítaj ďalej

20. apríla 2015

Obchod chce zabojovať za menšie plytvanie potravinami

Množstvo vyhodených potravín vo svete má stúpajúcu tendenciu, preto prevencia a účinné legislatívne opatrenia budú mať v blízkej budúcnosti kľúčový význam pre zmenu tejto nepriaznivej situácie. „Podľa OSN, okolo 30%...

čítaj ďalej

18. marca 2015

Obchod sa pripravuje na nové pravidlá v označovaní mäsa

Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a za účasti odborných lektorov zo Štátnej potravinovej a veterinárnej správy SR sa dnes v Bratislave konal odborný seminár zameraný na označovanie...

čítaj ďalej

26. januára 2015

Potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

O tom, že trvanlivé potraviny by sa aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti mohli ďalej využívať hovorí predsedníčka SAMO, Katarína Fašiangová v relácii "K veci" v Rádio Slovensko. Záznam z relácie...

čítaj ďalej

07. januára 2015

Slovenská aliancia moderného obchodu má novú predsedníčku

Prvých niekoľko mesiacov pôsobenia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) prinieslo svoje ovocie a ukázalo opodstatnenosť fungovania takejto odvetvovej organizácie na slovenskom trhu. Svoje ďalšie aktivity bude preto združenie vykonávať pod...

čítaj ďalej

13. novembra 2014

Inovácie a investície zmenili za štvrťstoročie obchod na Slovensku na nepoznanie

Obchod na Slovensku prešiel od roku 1989 dynamickým vývojom a v súčasnosti sa kvalitou tovarov a služieb vyrovná najvyspelejším krajinám Európskej únie. Radí sa medzi sektory ekonomiky s vysokou mierou...

čítaj ďalej

31. októbra 2014

Potravinová pomoc dostala štátnu podporu

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta schválenie novely zákona o dani z príjmu, ktorý dnes schválila Národná rada SR. Fakt, že novela umožňuje uznať obstarávaciu cenu potravín, ktoré obchodníci darujú...

čítaj ďalej

15. októbra 2014

Jablká z EÚ náš trh nezaplavili

Hrozba, že v dôsledku zákazu dovozu potravín z krajín Európskej únie do Ruska zaplavia náš trh lacné jablká z iných krajín EÚ, najmä z Poľska, sa nenaplnila. Podľa informácií obchodníkov...

čítaj ďalej