Tlačové správy

11. septembra 2015

Kupujeme slovenské potraviny?

S takmer železnou pravidelnosťou sa v médiách objavujú informácie o znižujúcom sa podiele slovenských potravín v našich obchodoch. A súbežne s tým sa verejnosti podsúva vinník za tento stav, ktorým...

čítaj ďalej

04. augusta 2015

Minerálka ako biologický odpad?

Slovensko produkuje viac potravinového odpadu, než jeho väčší susedia. Je to tak aj preto, lebo na rozdiel od nich, neumožňuje spotrebovávať potraviny po uplynutí "dátumu minimálnej trvanlivosti". Sú tak označené...

čítaj ďalej

29. júla 2015

Plytvanie jedlom znamená plytvanie peniazmi

Európska únia považuje problematiku znižovania potravinového odpadu za kľúčovú. Okrem legislatívy, ktorá by mala prispieť k jeho zníženiu, snaží sa aj o osvetu smerom k domácnostiam, ktoré patria medzi najväčších...

čítaj ďalej

24. júla 2015

Rozhovor s predsedníčkou SAMO o plytvaní potravinami

Dňa 24. júla 2015 sa Jaroslav Barborák, redaktor relácie "K veci" v Rádiu Slovensko rozprával s Katarínou Fašiangovou, predsedníčkou Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) o objeme potravinového odpadu, o darovaní potravín...

čítaj ďalej

24. júla 2015

Obchodníci využívajú možnosť darovať nepredané potraviny sociálne odkázaným

Plytvanie potravinami je globálny problém, s ktorým zápasí celý svet. Ako sa tomu dá predísť u nás na Slovensku? Predsedníčka SAMO, Katarína Fašiangová bola hosťom Rádia Slovensko v relácii "K veci". Hovorila...

čítaj ďalej

21. júla 2015

Kampaň Európskej komisie „Stop Food Waste“

Pozrite si video Európskej komisie (v slovenskom jazyku), ktoré je súčasťou kampane Stop Food Waste. Jej cieľom je upozorniť na problém plytvania potravinami v EÚ, v ktorej sa vyhodí 90...

čítaj ďalej

12. mája 2015

Nadmerné marže obchodníkov sú mýtus

Štúdie dokazujú, že tvrdenia o nadmerných maržiach obchodníkov sú mýtom Trh maloobchodného predaja na Slovensku funguje v mimoriadne ostrom konkurenčnom prostredí, ktoré formuje nielen početné množstvo domácich podnikateľov, ale aj...

čítaj ďalej

06. mája 2015

Obchod chce zosúladiť označovanie vajec s platnou legislatívou EÚ

Pod gesciou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sa dnes v Bratislave konal odborný seminár zameraný na označovanie, prepravu, skladovanie a predaj vajec. Uskutočnil sa z iniciatívy Slovenskej aliancie moderného...

čítaj ďalej

27. apríla 2015

Potravinová pomoc reťazcov sa takmer zdvojnásobila

Hodnota darovaných potravín členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), reťazcov Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, dosiahla spolu v roku 2014 výšku 905 832 eur, čo je takmer dvakrát viac...

čítaj ďalej

20. apríla 2015

Obchod chce zabojovať za menšie plytvanie potravinami

Množstvo vyhodených potravín vo svete má stúpajúcu tendenciu, preto prevencia a účinné legislatívne opatrenia budú mať v blízkej budúcnosti kľúčový význam pre zmenu tejto nepriaznivej situácie. „Podľa OSN, okolo 30%...

čítaj ďalej